HRVATSKA

 

21. SMOTRA I NATJECANJE HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA - OMIŠ, 2018.

 
 
ISTRAŽIVAČKI GLOBE PROJEKTI
Objavljeni su radovi, koji su dostavljeni u roku i koje su recenzenti odobrili. Radove je moguće otvoriti klikom na aktivni naslov

PRIKAZ STRUKTURE OPISA PROJEKTA

 

 
 
Broj i naziv

sekcije 
ukupno
projekata
u sekciji
Ime škole projekt recenzent članovi komisija
Atmosfera 9 OŠ BELICA  10 godina poslije…. D. Rasol Dubravka Rasol
Marina Grčić
Vesna Milić


Ivica Štrbac
Alenka Bujan
Vladimir Ribičić
EBT škola, Zadar Zadarska kišna jesen D. Rasol
SŠ PRELOG Naš grad pod zvijezdama: Spavamo li bolje nakon promjene gradske rasvjete? D. Rasol
Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb Koliko je toplo srce Zagreba? D. Rasol
II. Gimnazija, Zagreb
Gimnazija Karlovac Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u GLOBE program D. Rasol
OŠ Šime Budinića, Zadar Pučka meteorologija M. Grčić
Srednja škola Petrinja, Petrinja Toplinski valovi M. Grčić
Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti,Zg
OŠ "Antun Mihanović", Slavonski Brod Koncentracija peludi u zraku i vremenske prilike M. Grčić
OŠ Banija Izazov kišomjera M. Grčić
Voda 1 7 Prirodoslovna i grafička škola Rijeka Vole li vas komarci? I. Radanović Ines Radanović
Snježana Marković-Zoraja
Marina Ništ

Mihaela Marceljak-Ilić
Čeda Perko
Kristina Krtalić
 
OŠ Zadarski otoci, Zadar Hidrološka ispitivanja naše obale Jadranskog mora I. Radanović
Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod Prije i poslije ljudskog djelovanja I. Radanović
OŠ Ivana Filipovića, Osijek Mogu li i ja utjecati na brojnost komaraca? I. Radanović
OŠ Antuna Mihanovića, Osijek
SŠ Vela Luka, Vela Luka Gdje su nestale livade naše uvale? I. Radanović
SŠ Braća Radić, Kaštela Utjecaj temperature i saliniteta mora na prirast dagnje (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) I. Radanović
OŠ Cetingrad Fizikalno – kemijske i mikrobiološke analize izvorišta općine Cetingrad I. Radanović
Voda 2 8 Srednja škola Mate Blažine Labin Plava zastava na našim plažama R. Matoničkin Renata Matoničkin Kepčija
Viviana Lovrinić
Borjanka Smojver

Biljana Forgač
Tamara Banović
Sanja Klubička
OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK Zašto je Krapinica u Zaboku sve čišća? R. Matoničkin
XV.gimnazija, Zagreb Heavy metals  R. Matoničkin
OŠ Horvati, Zagreb Voda - jučer, danas, sutra? R. Matoničkin
OŠ Mahično Fizikalna i kemijska svojstava bunarskih voda na području Kalinovca R. Matoničkin
MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN Kvaliteta vode u Plitvici kraj Jalkovca R.Matoničkin
OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće Utjecaj temperature zraka i padalina na količinu razgrađene organske tvari i oslobođenog ugljikovog dioksida V. Lovrinić
III. OŠ VARAŽDIN
OŠ E. Kumičića Slatina Sjetva u našoj županiji V. Lovrinić
OŠ V. Nazora Virovitica
Pokrov  8 II. OŠ ČAKOVEC MUC- Međimurje -uređen cvjetnjak Z. Sedlar Zorana Sedlar
Lydia Lugar
Milena Prodanović

Marinela Labaš
Irina Kozličić-Juraga
Diana Garašić


 
OŠ Dubovac Opažanje promjena fenoloških faza jorgovana Z. Sedlar
OŠ Josipa Pupačića, Omiš Fenološka motrenja žućenja smokve u Virju i Omišu u 2017. god. Z. Sedlar
OŠ F.V.Šignjara Virje, 
OŠ I.B.Mažuranić Virovitica Zastupljenost ambrozije i drugih invazivnih biljaka u Daruvaru i Virovitici Z. Sedlar
Tehnička škola Daruvar
OŠ "Đuro Pilar", Slavonski Brod Fenološko praćenje pupanja i cvatnje magnolije u Slavonskom Brodu Z. Sedlar
OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod
OŠ Ljubo Babić Život  breze Z. Sedlar
Šumarska škola Invazivne vrste Z. Sedlar
OŠ ĐURMANEC Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na vrijeme cvatnje proljetnica L. Lugar
 

 

 

 

na početnu stranicu smotre Omiš 2018.

na početnu stranicu