V. SUSRET GLOBE ŠKOLA, STUBIČKE TOPLICE 2002.

POPIS ŠKOLA I SUDIONIKA

                          OSNOVNE ŠKOLE
 
BR
ŠKOLA
UČENICI
VODITELJI
PREZENT. 
P(poster.)
K (kompj.)
PROJEKT- NAZIV
1.
OŠ A. Mihanović
Osijek
Tijana Novoselić
Anja Dragičević
Monika Čajko
Jadranka Radovančević
P
Upoznajmo bolje svoju rijeku
2. 
OŠ Dr. A. Mohorovičić, Matulji
 
Gordana Begić 
Siniša Topić 
K
DA
3.
OŠ M.J. Zagorka Zagreb 
Kristina Čičak 
Mirjana Milković
Tomislav Čanžek
Željko Kelava
Lidija Žišković
K
KEMIJSKO- BIOLOŠKA ANALIZA I MAKROZOOBENTOS POTOKA ŠTEFANOVEC

 
4.
OŠ Belica Belica
Mateja Horvatić 
Branka Mavrin 
Darko Tkalčec
Biljana Hlišć
P
NE
5.
OŠ M. Bistrica 
M. Bistrica
Ana Stinčić 
Matija Forko 
Martina Hizar 
Andreja Šestak
Jasnica Mahnet 
Vesna Brlek 
Mira Pehar 
Alemka Mihalić-Hubak 
K
NE
6.
OŠ J. Habdelića 
Velika Gorica
Sonja Kovačić 
Matea Jurčić 
Antonija Badurina
Tatjana Dorić 
Tanja Horvat 
K
NE
7.
OŠ Draganići 
Draganići
Martina Lojen 
Ivana Cvitković 
Damir Županić
Alenka Bujan
K
Klima Europe
8.
OŠ Konjščina 
Konjščina
Ivona Pale 
Suzana Lugar
Julio Jukić-Kordej
Nado Antonina
K
Temperatura zraka nas povezuje
9.
OŠ Popovača  Popovača
Valentina Carek 
Blanka Babić 
Zrinka Zohar
Bosiljka Krešo 
Sunčica Hudec 
Lidija Horvat 
 Danijel Maskečić
P
Praćenje kvalitete vodotoka i promoviranje ekoturizma na području Parka prirode Lonjsko polje
10.
OŠ Privlaka 
Privlaka 
Ivana Grbić 
Stipe Grbić 
Jurica Kršlović
Ana Kurta
K
DA
11.
OŠ R.K.Jeretov  Opatija
Ana Šain 
Andrea Idžaković 
Ana Petrovčić
Marija Popović
P
Mala vodena staništa na širem području Opatije
12.
OŠ Murterski škoji Murter
Julija Turčinov 
Eva Turčinov 
Nina Turčinov
Marija Pandža
K
Utjecaj meteoroloških parametara na feneološke faze travnjaka
13.
OŠ Hugo Badalić Slavonski Brod
Tonka Bujas 
Marija Opačak 
Dinka Perković
Rade Kovačević 
Kristina Krtalić
K
NE
14.
OŠ prof.F.V.Šignjar Virje
Ana Muktić 
Jasna Kopas 
Denis Tkalčec
Darko Herbai 
Duška Bogdanović
P
Mali GLOBE  - tjedan integrirane nastave
15.
OŠ M. Lovraka 
Veliki Grđevac
Marija Magdić 
Martina Lužanić 
Augustin Dušek
Zdenka Štefulinac 
Damir Štefulinac
P
Utvrđivanje stanja zaraze mrazovcem
16.
OŠ I.G. Kovačić Slavonski Brod
Jurica Leninger 
Bruno Samardžić 
Bruno Latić
Ana Blagović
P
NE
17.
IV. OŠ Bjelovar Bjelovar
Petra Kovačević 
Dragana Knežević 
Marin Matolek
Branko Raičković 
Ivana Cebić
P
Uspoređivanje temperatura
18.
OŠ P. Zrinski 
Čabar
Tina Ožbolt 
Tanja Kovač 
Josipa Janeš
Ksenija Petelin
K
DA
19.
OŠ M. Gupca 
Gornja Stubica
Sanja Sviben 
Josip Pasanec 
Marko Haramustek
Sanja Knezić 
Štefanija Boltek-Mihaljevski
K
DA
20.
OŠ Sveti Matej 
Viškovo
Denis Rodić 
Marko Vukić 
Bojan Ćavarović
Jelena Tomljenović
P
NE
21.
OŠ N. Tesle 
Zagreb
Katarina Cindrić 
Mirna Jakšić 
Ines Megla
Andreja Belošević Suzana Kovač
K
Fotosinteza i otopljeni kisik
22.
OŠ Petra Krešimira IV. 
Šibenik
Rebeka Mikulandra 
Martina Marenci
Šime Radan
Marijana Pešić 
Darko Mikulandra
P
ZELENA OKU-PATROLA
23.
OŠ Tisno
Roko Frkić 
Marjeta Baričević 
Ivana Pirjak 
Mateo Klarin- Petrina 
Ines Lovreško
Ivana Mikulandra
P
 
 24.
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica 
 
 
 
Korelacija potrošnje energenata s vanjskom temperaturom 

                      SREDNJE ŠKOLE

BR.
ŠKOLA
UČENICI
VODITELJI
Prezentacija 
P(poster.)
K (kompj.)
PROJEKT - NAZIV
1.
Gimnazija P. Preradović 
Virovitica
Enes Ciriković 
Slobodan Mamula 
Slaven Katić
Zvonko Ternej Slobodanka Polašek
K
Postoji li globalno zatopljenje?
2.
Kemijska i geološka tehnička škola, 
Zagreb
Peršun Ivan 
Bojka Maja Mustač
Biserka Zdjelarević
K
NE
3.
Pomorska škola
Split
Marko Krleža 
Ratko Tomić
Tomislav Miše
Zoran Ikica
K
NE
4.
Srednja škola 
Novska
Nikolina Horvat 
Nikolina Matekalo 
Maja Vuković
Siniša Jovanović
K
NE
5.
Srednja škola
Pregrada
Zrinka Gorup 
Vinko Krištić 
Vladimir Štruk
Ksenija Grozaj
P
NE
6.
Tehnička škola 
Daruvar
Davor Cegledi 
Mario Petrović 
Igor Brkić
Sanja Klubička Stjepan Husak
K
NE
7.
Tehnološko kemijska škola 
Karlovac
Ivan Suhin 
Dario Rogoz 
Ivana Veng
Nada Diković Dubravka aneković
P
Utjecaj fizikalnih čimbenika mikro i makroklime na organizam životinje
8.
Medicinska škola 
Varaždin
Marko Molnar 
Kristina Rojko 
Matea Đurasek
Branimir Mihalinec
P
NE
9.
Srednja škola M. Blažine. 
Labin
Iva Rukavina 
Katarina Načinović 
Martin Perko
Čeda Perko 
Mira Hrvatin
K
Kakav zrak udišemo, kakvo nas tlo hrani?
10.
Gimnazija M. Mesić 
Slavonski Brod
Vedrana Rubić 
Vlatko Kondela 
Damir Omerbašić
Marina Gojković
K
DA
11.
II. gimnazija 
Zagreb
Marko Horvat 
Jelena Stanić 
Ivan De Zan 
Koraljka Korbar
Janja Aničić
K
NE
12.
HTUŠ 
Zadar
Luca Glavan 
Iva Perić 
Filipa Milin
Valerie Miočić Carine 
Marko Buljan
K
Zadar – grad ugodnih ljeta i blagih zima
13.
Šumarska i drvodjeljska škola 
Karlovac
Marinko Marić 
Ivan Šubr 
Tomislav Vukelić
Josip Horovski
P
Utjecaj sušnih perioda na debljinski prirast hrasta kitnjaka
14.
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb
Martina Tuta 
Martina Gagulić 
Josip Grgić
Antonija Jurković 
Tajana Benčević
Marinela Labaš
NE
Vrijeme I zdravlje 2
 
Geodetska tehničkaškola 
Zagreb
Ekipa tehničke potpore
Ivan Miličević 
Jasmin Tubić 
Goran Obarčanin
Zlatan Soldo
NE
NE

    natrag