OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA

ŠKOLSKI PROJEKT: TEMPERATURA ZRAKA NAS POVEZUJE

CILJ I SVRHA PROJEKTA:

  Povezivanje učenika s područja cijele RH,mjerenje,promatranje i uočavanje klimatskih promjena.
Zorno upoznavanje i uspoređivanje prirodno-zemljopisnih obilježja.
Razvijenje istraživačkog duha potaknuto načelom:
                                         ŠTO ČUJEM-ZABORAVIM.ŠTO VIDIM-ZAPAMTIM.
                                         ŠTO RADIM-RAZUMIJEM.
Razvijanje vedrog i tolerantnog ozračja za učenje,rad i igru.Razvoj ekološke svijesti.


SUDIONICI:

      Učenici III.-VIII.r. OŠ Konjščina
       Učenici 30-tak škola RH


SURADNICI I PARTNERI

   Učitelji razredne i predmetne nastave,globe voditelji
    Voditelji projekta:  Antonina Nado-ravnatelj,globe voditelj
                                    Punek Darinka-uč.r.n.,globe voditelj
                                    Sviben Vinka-uč.r.n.


KRATKI OPIS

U razdoblju od 16.-21.svibnja,2002.škole s područja cijele RH slale su podatke o temperaturi zraka iz svog mjesta.
U istom periodu učenici IV. a i b razreda naše škole boravili su u školi prirode u  Karlobagu.
Tokom putovanja i u mjestu boravka mjerili su temperaturu zraka,nadmorsku visinu te promatrali i oučavali
klimatske promjene te prirodno zemljopisna obilježja.
Po povratku s terenske nastave prikupljene podatke su obradili.
Prikupljeni podaci iz cijele RH bili su poticaj učenicima III.-VIII.razreda u izradi razrednih projekata-izrade
zemljovida s  izotermama (na satovima zemljopisa),izračunu srednje vrijednosti temperature (na satovima matematike),
pronalaženje i obilježavanje na slijepoj karti RH mjesta iz kojih su nam učenici slali podatke (3.i 4. razred na satovima prirode i dr.)te dr.
Njihovi rezultati objedinjeni su u ovom  školskom projektu.


VEZA S GLOBE:
    Korištenje baze podataka s Globe servera-podaci svih globe škola RH
    Animiranje i upoznavanje ostalih škola s Globe programom.
    Kovelacija niza predmeta u nastavi s Globe podacima.
    Provođenje Globe aktivnosti-mjerenje temperature zraka,korištenje GPS,biološka promatranja.

REZULTATI:
      Izrada zemljovida s izotermama RH.
      Globe suradnja s nizom škola.
       Učenici su istraživali,promatrali,uočavali i izvodili zaključke koji će biti prezentirani na susretu.

Napomena:za prezentaciju projekta potreban je grafoskop.

natrag