IV.osnovna skola Bjelovar
GLOBE PROJEKT: USPOREĐIVANJE TEMPERATURA

 Cilj i svrha

našeg projekta je odrediti točnost naših podataka u odnosu na podatke Hidrometeorološkog zavoda.


 Sudionici

GLOBE-a su učenici koji su prikupljali podatke i oni koji ih obrađuju. Učenici koji trenutačno obrađuju podatke su: Dragana Knežević, Petra Kovačević, Marin Matolek, Klara Milanović, Sonja Sataj, Kristina Ralica, Monika Kranjčić, Mirela Tomić i Elizabeta Čoklo.
Voditelji projekta su Globe voditelji; Branko Raičković i Ivana Cebić.


Partneri

na projektu su Državni meteorološki zavod, Bjelovar.
Opis projekta:
Iz baze GLOBE podataka 1998. godine uzeli smo trenutnu dnevnu temperaturu koja je mjerena u 11 sati. Usporedili smo naše podatke s podacima Hidrometeorološkog zavoda iz iste godine mjerene u 14 sati. Za sve mjesece posebno napravili smo grafikone na kojima se mogu vidjeti razlike u mjerenju. Također i grafikon srednje godišnje temperature.


Naša veza s programom GLOBE

je korištenje baze podataka s GLOBE servera.
Iz naših mjerenja se vidi da se rezultati razlikuju od onih koje bilježi Državni hidrometeorološki zavod. Jedan od razloga je različito vrijeme kada se mjeri temperatura. Naši sudionici GLOBE-a to čine u 11, a zavoda u 14 sati. Podaci se još razlikuju i zbog naših malih pogrešaka. One nisu velike, ali se primjete.

 Projekt je izrađen u programu Power pointu i biti će prezentirani
LCD projektorom.

        GLOBE učenici i voditelji
        IV.osnovne skole Bjelovar


natrag