O.Š. Popovača
Vinogradska 15
44 317 Popovača

Školski GLOBE projekt:

PRAĆENJE KVALITETE VODOTOKA I PROMOVIRANJE EKO-TURIZMA NA PODRUČJU PARKA PRIRODE LONJSKO POLJE

Ciljevi i svrha projekta:

Usvajanje teorijskog znanja vezanog uz fizikalno kemijska svojstva vode u okvirima GLOBE programa. Primjena stečenog znanja za ispitivanje kvalitete vodotoka rijeke Jelenske koja prolazi u blizini naše škole, a hidrografskom mrežom je povezana s Parkom prirode Lonjsko polje. Promoviranje EKO- TURIZMA na tom području.


Sudionici:

Učenici VII. i VIII. razreda zainteresirani za istraživanja iz područja prirodoslovlja koji su uključeni u GLOBE grupu (15 učenika), 4 voditelja te ravnatelj škole.


Suradnici, partneri:

Djelatnici šumarije u Popovači koji su nam ustupili terensko vozilo za terenska istraživanja te omogućili dolazak na određene točke vodotoka od izvora do mjesta gdje rječica prolazi kroz naseljena područja.
Vodoprivreda iz Kutine od kojih smo dobili kartu s područjima vodoistražnih radova.


Kratki opis projekta:

Učenici su na nekoliko točaka vodotoka rječice Jelenske izvršili analizu kvalitete vode prema pripremljenim obrascima. Budući da je naša škola smještena na obroncima Moslavačke gore, a također i u neposrednoj blizini Parka prirode Lonjsko polje, rezultati mjerenja koji upućuju na vrlo visoku kvalitetu vode potaknuli su učenike na potrebu promoviranja prirodnih bogatstava koja nas okružuju.


Veza sa programom GLOBE:

Sva mjerenja su ostvarena prema GLOBE protokolima


Rezultati, analiza i zaključak:

Sve kontrolne točke vodotoka pokazuju visok stupanj kvalitete (pratili smo pH vode, zastupljenost NO3- i NO2- , tvrdoću vode, temperaturu vode, vrstu tla na kojem se vodotok nalazi te biljne vrste koje se nalaze uz vodotok.) Kvaliteta vode je narušena tek uz naselja gdje u vodi nalazimo nešto NO3- i NO2-  iona.
Prostor u kojem smo rođeni kao i onaj u kojem živimo određuje čovjeka. Želimo predstaviti jedan biser prirodne i kulturne baštine iz kraja iz kojeg dolazimo- Park prirode Lonjsko polje. (Smještaj, ornitološki rezervati, biljni i životinjski svijet, gopodarske mogućnosti, razvoj EKO-poljoprivrede i EKO-turizam)

Potrebna tehnika za izlaganje: grafoskop,  dijaprojektor


Voditelji: Sunčica Hudec, Bosiljka Krešo, Danijel Markešić i Sunčica Hudec

natrag