Sažetak školskog projekta OŠ Antuna Mihanovića Osijek

Upoznajmo bolje svoju rijeku

za Svjetski dan voda, 22.3.2002.

Ciljevi , svrha projekta
- odrediti na osnovi izmjerenih pokazatelja kakvoću vode rijeke Drave ( fizikalno –kemijski pokazatelji, režim kisika) na tri lokacije i usporediti s rezultatima mjerenja ovlaštenih laboratorija za kontrolu vode,
- upoznati stanje rijeke Drave ostvarujući suradnju s partnerskim školama uzvodno na rijeci , koje su istovremeno  22.3. izvršile hidrološka mjerenja po protokolima Globa,
- razvijati kod učenika suradničke odnose, preciznost i odgovornost u projektnim zadacima,
- učiti o vodi u prirodi i razvijati pravilan odnos prema njoj.

Sudionici, suradnici i partneri:

Sudjelovali su
Uloga
OŠ Antuna Mihanovića – Osijek organizator
u Austriji :  « Volksschule Sillian » Sillian partneri - hidrološka mjerenja i prikupljanje podataka o Dravi
u Sloveniji : 
OŠ Radlje ob Dravi,      Radlje ob Dravi
OŠ  Neznanih talcev Dravograd
-partneri - hidrološka mjerenja i prikupljanje podataka o Dravi
u Hrvatskoj : OŠ August Harambašić , Donji Miholjac  - promatrači - Projekt Građanin » Kakvu vodu pijemo ?»
2. zdrug riječni- II. ZP OSRH Đakovo  - siguran prijevoz brodom i čamcima na    mjesta uzorkovanja
Poduzeće Vodovod d.o.o. – stručni tim   - biološka i kemijska analiza vode - pokrovitelj
Vodoprivredno poduzeće “Hrvatske vode Zagreb”-VGO za vodno područje sliva Drave i Dunava – Os.  - predavanje o Dravi - pomoć u realizaciji projekta
Zavod za javno zdravstvo Županije  osječko- baranjske, služba za zdravstvenu ekologiju  - biološka i kemijska analiza vode
Slavonska televizija  - informiranje javnosti
Glas Slavonije - dnevni tisak  - informiranje javnosti
Večernji list - dnevni tisak  - informiranje javnosti
Hrvatska vodoprivreda – mjesečnik  - informiranje javnosti
Opis projekta
22.3.2002. u vremenu od 9 do 13 sati izvršeno je hidrološko ispitivanje rijeke Drave na 3 lokacije u Osijeku i jednoj lokaciji u Sillianu, Dravogradu, Radlje od Dravi i Donjem Miholjcu. U Osijeku su učenici od 6. do 8. razreda ( 16 učenika ) podijeljeni u skupine od 2-3 učenika i uz pripremljene protokole obavljali su konkretne zadatke ( interdisciplinarno ). Dobiveni podaci naknadno su obrađeni u školi.

Veza s programom Globe
Primijenjeni su protokoli programa Globe za hidrološka mjerenja.

Rezultati i zaključci:
Rezultati mjerenja učenika i ovlaštenih laboratorija pokazuju odstupanja u dopuštenim granicama.
Kakvoća vode rijeke Drave, uzvodno i nizvodno od gradskog kolektora, je različita i kreće se od I. do III. vrste.
Podaci ,dobiveni našim mjerenjima u donjem toku rijeke ,različiti su od rezultata partnerskih škola smještenih uzvodno u gornjem toku rijeke, što je potvrdilo naša očekivanja.

                                                                Projektni tim
                                                                i voditelj : Jadranka Radovančević

natrag