OŠ MATE LOVRAKA, VELIKI GRĐEVAC
P R O J E K T:     Utvrđivanjestanja zaraze mrazovca (kontrola populacijskog nivoa)
Ciljevi i svrha projekta:
- Utvrditi stanje zaraze (populacijski nivo) mrazovca 2001.-2002.
- Kontinuirano, od sredine listopada do kraja godine, brojati uhvaćene ženke mrazovca
- Opažanja provesti na 4 opažačke plohe s po 3 stabla hrasta
- Izraditi tablice za unos podataka i napraviti grafički prikaz stanja zaraze
- Napraviti izračun prosječnog broja ženki po 1 cm opsega debla (stanje zaraze)
- Prognozirati veličinu štete
- Osposobiti učenike za samostalno utvrđivanje populacijskog nivoa mrazovca
- Osposobiti učenike da samostalno izrade tablicu za upis podataka i izradu grafikona u Excel-u
- Osposobiti učenike da samostalno izrade jednostavnu kompjutorsku prezentaciju u PowerPoint-u
- Napraviti analizu razvoja mrazovca u prethodnih 5 godina iz podataka Šumarije Veliki Grđevac
- Suradnja s HRVATSKIM ŠUMAMA, ŠUMARIJA VELIKI GRĐEVAC


Sudionici:

- 78 GLOBE učenika (5.- 6. razred – opažanja, 7. razred – Excel, 8. razred PowerPoint)
- Martina Lužanić, Marija Magdić, Augustin Dušek (predstavljanje škole i prezentacija projekta)
- Hrvatske šume, Šumarija Veliki Grđevac (ing. Dalibor Bakran – upravitelj, ing. Dušan Radosavac, ing. Biljana Kiš, Josip Martinčević, Ivan Kovač)
- Damir Štefulinac – voditelj projekta, Zdenka Štefulinac – GLOBE učiteljica
Opis projekta:
 Radi utvrđivanja stanja zaraze MRAZOVCA (utvrđivanje populacijskog nivoa) potrebno je od prvih mrazeva u X. do XII. mjeseca brojati uhvaćene ženke mrazovca koje ne mogu letjeti pa se penju uz deblo da bi u krošnji ostavile jaja.
- dogovor s djelatnicima Hrvatskih šuma o provedbi projekta i definiranje zadataka
- proučavanje literature i skupljanje znanja o mrazovcima i kontroli populacije
- određivanje 4 opažačka mjesta  - GRĐEVAČKA BILOGORA  - Paripovac 34B
- JASENOVA - DRLJEŽ   - Česma 52A
- KRNJAČA – GRADINA  - Sječa 43A
- TRUPINSKI PAŠIJANSKI GAJ - Trupinski gaj 13A
- određivanje 3 stabla u svakom odjelu i postavljanje ljepila
- brojanje uhvaćenih ženki mrazovca i mjerenje opsega stabla
- izrada tablice, unos i analiza podataka
- utvrđivanje stanja zaraze
Rezultati:
 - Na temelju tromjesečnih motrenja, analize podataka i izračuna prosječnog broja ženki po cm opsega
 debla zaključili smo da u 2002. godini neće doći do značajnijeg razvoja gusjenice mrazovca.
         Voditelj projekta: Damir Štefulinac
         GLOBE učiteljica: Zdenka Štefulinac
natrag