Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola
     ZADAR

SAŽETAK PROJEKTA
ZADAR – GRAD UGODNIH LJETA I BLAGIH ZIMA

Cilj projekta:

Uvođenje učenika u pripremu, organizaciju i realizaciju istraživačkih projekata. Konkretnije: prikupljanje, sistematiziranje, tabeliranje, statistička obrada i grafičko predočavanje podataka, te postavljanje i provjera pretpostavki (hipoteza).
Svrha projekta: Turističko promoviranje zadarskog kraja, kao turističke destinacije sa izrazito povoljnim klimatskim obilježjima, ugodnim ljetima i blagim zimama.
Sudionici:
Globe učenici 2. razreda Škole, zanimanja: hotelijersko-turistički tehničar i hotelijer-ugostitelj, na satu računalstva i u izvannastavno vrijeme.
 Voditelji Globe programa Škole, te DHMZ (Janja Milković).
Opis projekta:
Prije tri godine započeli smo kompleksni projekt pod imenom «Klimatske prednosti Zadra kao turističke destinacije».
Na III. susretu Globe škola u Rapcu 2000. godine, prezentirali smo dio projekta pod nazivom «Nebo zadarsko», u kojem smo zaključili da Zadar ima preko 130 vedrih i sunčanih dana godišnje, sa srednjom naoblakom manjom od 2, a samo 54 oblačna dana godišnje sa srednjom naoblakom većom od 8.
Na  IV. susretu Globe škola u Šibeniku 2001. godine, prezentirali smo drugi dio projekta pod nazivom «Temperature zraka na 44. paraleli – sjever», u kojem smo pokazali da  Zadar, u usporedbi sa drugim primorskim gradovima svijeta, koji leže na 44. paraleli-sjever (Bar Harbor – USA, Sevastopolj – Ukrajina i Vladivostok – Rusija, Pisa – Italija, Rimini – Italija, Salem – USA, Halifax - Kanada) ima višu prosječnu mjesečnu temperaturu zraka, prema mjerenjima meteo-postaja, ali i prema Globe mjerenjima.
Na V. susretu Globe škola u Stubičkim toplicama 2002. godine prezentiramo treći dio projekta pod nazivom «Zadar – grad ugodnih ljeta i blagih zima».
Podatke smo uzimali od DHMZ (zahvaljujemo g. Janji Milković), iz Globe baze i sa interneta.
Maksimalne i minimalne dnevne temperature  za 4 godine (od 1997 – 2000. godine) za 5 jadranskih gradova (Pula, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik) upisali smo u pripremljene tablice u Excel-u 2000. Obradu podataka i grafičko predočavanje vršili smo excelovim formulama i funkcijama.
Pretpostavke:
1. Zadar ima ugodnija ljeta od drugih jadranskih gradova (niže prosječne mjesečne temperature).
2. Zadar ima blaže zime od drugih jadranskih gradova (više prosječne mjesečne temperature).
Veza s programom Globe:
Korištenje Globe podataka i tema projekta koja je bliska Globe aktivnostima.
Zaključak:
Istraživački projekt «Zadar – grad ugodnih ljeta i blagih zima», potvrdio je postavljene pretpostavke. Razlog je tome, pretpostavljamo izrazitije djelovanje povoljnijih čimbenika mikroklime u zadarskom kraju.
Kroz sva tri projekta, tri dijela jednog kompleksnog projekta, potvrdili smo riječi zadarskog meteorologa Duška Kraljeva, koji u svojoj knjizi «U okrilju sunca i mora», kaže:
“Neprijeporno je da Zadar ima sredozemnu klimu sa svim onim njezinim bitnim obilježjima koji je svrstavaju u najljepše i najpoželjnije klime na našoj planeti…
Prikladnost zadarske klime uvelike je odredila i bogatstvo svijeta raslinja i pridonijela neprijepornoj ljepoti Zadra i njegove okolice.
Kada su negdašnji pomorci, kojima je Zadar počesto bio utočište pred brojnim opasnim olujama, nazvali Zadar perivojem Dalmacije i Europe, zacijelo su znali što govore i  -  nisu pogriješili !!!
Zadar je doista klimatski dragulj.”

Ovim smo projektom dali svoj doprinos turističkoj promociji  klimatskih obilježja Zadra.


natrag