OSNOVNA ŠKOLA DRAGANIĆI
       G L O B E    PROGRAM
VODITELJICA: ALENKA BUJAN
 

Predmet: SAŽETAK  PROJEKTA ZA V. SUSRET HRVATSKIH
                 GLOBE  ŠKOLA

Radni naziv projekta:KLIMA EUROPE( korelacija GLOBE programa i
                                           redovite nastave zemljopisa u 7. razredu osnovne
                                           škole)

Cilj projekta: Utvrditi jesu li atmosferski mjerni podaci odabranih
                         europskih GLOBE škola dostatni za obradu redovite
                         nastavne jedinice «Klima Europe» u nastavi  zemljopisa  u 7.
                         razredu osnovne škole

Sudionici: -    učenici 7. i 8. razreda uključeni u GLOBE program

- ukupno 15 učenika podijeljenih u 4 skupine
- 1. skupina: istraživanje i prikupljanje podataka vezanih uz sredozemnu klimu
- 2. skupina: istraživanje i prikupljanje podataka vezanih uz oceansku klimu
- 3. skupina : istraživanje i prikupljanje podataka vezanih uz kontinentsku klimu
- 4. skupina: istraživanje i prikupljanje podataka vezanih uz polarnu klimu


Veza s programom GLOBE: korištenje GLOBE baze u istraživanju i prikupljanju podataka

Kratki opis projekta:

- pronaći egzemplarne škole s dovoljnim brojem atmosferskih podataka za svaku vrstu klime koju ćemo proučavati
- izraditi grafičke prikaze ( klimatske dijagrame) godišnjeg hoda srednje temperature zraka i godišnjeg hoda padalina za svaku vrstu navedenih klima
- usporediti dobivene grafičke prikaze ( klimatske dijagrame) sa klimatskim dijagramima iz udžbenika zemljopisa za 7. razred


Rezultati: -podudaranje podataka dobivenih mjerenjem u  GLOBE
                   programu i podataka iz udžbenika čime smo potvrdili
                   mogućnost korištenja GLOBE podataka u redovitoj nastavi

natrag