HRVATSKA

 

ODRŽAN STRUČNI SKUP – SAVJETOVANJE NASTAVNIKA I RAVNATELJA HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA ŠKOLA

 
 

4. i 5. siječnja 2007. u OŠ Nikole Tesle u Zagrebu održano je savjetovanje za ravnatelje i nastavnike iz škola uključenih u program GLOBE

Cilj savjetovanja bila je razmjena iskustava i prikazivanje primjera dobre prakse te rasprava o izazovima i otvorenim pitanjima koja se pojavljuju pri realizaciji programa GLOBE te razmatranje mogućeg doprinosa GLOBE programa odgoju i obrazovanju za održivi razvoj.

 Program rada tijekom 4. siječnja bio je posvećen ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj kroz različite školske aktivnosti i školske projekte pa je u taj je dio programa bio uključen širi krug sudionika. S obzirom da je 2005. godine počela teći dekada koju je UN posvetio obrazovanju o održivom razvoju, ovoj je temi posvećena posebna pozornost. Uvodno predavanje na temu održivog razvoja održala je Višnja Grgasović, predstavnica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Vinko Vučić govorio je o ključnim kompetencijama koje se razvijaju odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj, a Bosiljka Devernay ukazala je na nove kompetencije koje se očekuju kod nastavnika i odgajatelja. Sudionici iz osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova nastupili su s usmenim i posterskim priopćenjima o primjerima dobre prakse (Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj; GLOBE u nastavi; Suradnja, financiranje, motivacija).  

.

U popodnevnim je satima održana radionica na temu Kriteriji kvalitete u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj, koju su vodile Diana Garašić i Bosiljka Devernay.

Drugi dan savjetovanja, 5. siječnja posvećen je specifičnim temama u okviru razvoja programa GLOBE. Priopćenja sudionika bila su iznimno uspješna i raznolika te je obuhvaćen čitav niz tema: GLOBE program u redovitoj nastavi, različiti oblici integriranja sadržaja na temelju programa GLOBE, školski projekti i suradnja škola na temelju zajedničkih projekata, motivacija, organizacija i inicijative za uspješniju suradnju uključenih čimbenika.

Rasprava je organizirana u 3 sekcije, a u svakoj od njih žarište je bilo na pojedinim aktualnim pitanjima, poput prijedloga novog, virtualnog oblika prezentacije GLOBE škola (blog), motivacije i zaduženja nastavnika, prijedloga izbornog programa s GLOBE sadržajima  i slično (zaključci)

Magda Mandić s Medicinskog fakulteta u Rijeci predstavila je prijedlog novog projekta suradnje s mrežom GLOBE škola na temu praćenja izotopa u padalinama.

 Na skupu je sudjelovalo 78 sudionika iz GLOBE škola.

Stručni je skup od strane sudionika ocijenjen prosječnom ocjenom 4,29. Pri tome su višim ocjenama vrednovani elementi organizacije, komunikacije s voditeljima i unutar radnih skupina te primijenjeni oblici i metode rada. Sudionici su najslabije ocijenili stupanj vlastite aktivnosti, budući da je veći dio programa rada realiziran kroz različita izlaganja (i ona samih sudionika). Element primjenjivosti prezentiranih sadržaja ocijenjen je s 4,26   iako je većina sudionika istaknula primjere dobre prakse  kao ono što ih se najviše dojmilo.

materijali za preuzimanje

   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

natrag