HRVATSKA

 

TEME PRIOPĆENJA O PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE U PROVEDBI PROGRAMA GLOBE – GLOBE U NASTAVI

 
 

 

Marijana Špoljarić, OŠ Ivane Brlić - Mažuranić

GLOBE nas povezuje – integracijski blok sat matematike i informatike

 

Ružica Vujić,   OŠ Josipa Kozarca, SLATINA

GLOBE u nastavi prirode (6. razred)

            

Marko Buljan, Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola

Integriranje GLOBE baze podataka u nastavi Informatike

 

Marko Vargović i Mirjana Novoselec, OŠ Antun nemčić Gostovinski, Koprivnica

Mjerenje biološke i kemijske aktivnosti voda

 

Milica Vlainić, OŠ „Petar Zrinski“, Čabar

GLOBE projekti – Očuvajmo biološku raznolikost našeg kraj

 

 

GLOBE nas povezuje – integracijski blok sat matematike i informatike

 

 

AUTOR: Marijana Špoljarić                 

ŠKOLA: OŠ Ivane Brlić - Mažuranić

 

SAŽETAK PRIOPĆENJA:

Power Point prezentacijom prikazat ću kako smo u našoj školi uklopili GLOBE u obradu teme iz matematike (Prikazivanje i analiza podataka) i informatike (Nizovi podataka).

 na vrh 

 

 

GLOBE u nastavi prirode (6. razred)

 

AUTOR:  Ružica Vujić                    

ŠKOLA: OŠ JOSIPA KOZARCA SLATINA

 

SAŽETAK PRIOPĆENJA:

                                                                            

Listopadna šuma je u 6. razredu idealna za fenološka promatranja i sva ona mjerenja koja su vezana uz to.

Od ove jeseni GLOBE program se provodi osim kao slobodna aktivnost i u redovitoj nastavi prirode 6. razreda. Na terenskoj i izvanučioničkoj nastavi mogu se bez problema prikupiti podaci o smještaju postaje GPS prijemnikom i o orijentaciji,  prepoznavanju vrste stabala, žućenju listova , pokrovnosti tla i krošnje,  dominantnoj i kodominantnoj vrsti drveća kao i određivanje kiselosti tla. 

Povezanost šume s klimom je od velikog  značaja pa je u svezi toga važno izmjeriti trenutačnu temperaturu zraka i tla u šumi i to povezati s godišnjim dobom i 

okruženjem.

Sve ovo proveli smo na terenskoj cjelodnevnoj nastavi u koju su bili uključeni i drugi predmeti, jer je tema mjeseca bila -LISTOPADNA ŠUM, naziv naše terenske nastave NA OBRONCIMA PAPUKA.

  na vrh


 

Integriranje GLOBE baze podataka u nastavi Informatike

 

AUTOR: Marko Buljan     

ŠKOLA: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola

 

SAŽETAK PRIOPĆENJA:

            U nastavi informatike (računalstva), i u osnovnim i u srednjim školama, izučavaju se, između ostaloga i tematske cjeline: excel, access, internet i elektronička pošta. Za rješavanje konkretnih, praktičnih zadataka, potrebni su razni stvarni podaci, koji su se često puta morali izmišljati. U takvim slučajevima, idealno rješenje je posegnuti za podacima iz GLOBE baze.

Excel je tablični kalkulator koji vrši razna izračunavanja (npr. zbroj, prosjek, standardnu devijaciju, postotak, sortiranje, ...) i grafički prikaz tabeliranih podataka. Takve je podatke najlakše naći u GLOBE bazi. Potrebno ih je najprije izabrati, zatim pohraniti u globedat.txt datoteku i konačno, uvesti (importirati) u excelovu tablicu. Tablica je gotova i može se pristupiti obradi podataka: razna izračunavanja po redovima i stupcima, izrada dijagrama, sortiranje i filtriranje podataka po raznim obilježjima.

Access je baza podataka, u kojoj se vrše razne obrade nad podacima u tablicama. I ovdje GLOBE baza može biti polazište i izvor stvarnih podataka. Slično kao i u excelu, iz GLOBE baze se formira globedat.txt datoteka, od prethodno izabranih podataka, a zatim se ona uveze (importira) u accessovu tablicu. Sa tako dobivenom tablicom (bazom podataka) moguće su razne obrade, kao npr.: postavljanje upita, sortiranje i filtriranje podataka, pretraživanje baze, formiranje izvješća, ...

Internet je globalna svjetska mreža koja korisnicima pruža bezbroj informacija. Pri tome je najveći problem u definiranju upita traženja. Pretraživanje interneta moguće je vršiti pomoću poznatih pretraživača: google, alta vista, ... , ali i pomoću 'internih' tražilica na pojedinim portalima, kao npr. na GLOBE portalu.

U tražilice treba upisati neki od pojmova vezanih za GLOBE program, npr. : globe program, globe schools, globe centar, globe hotelijersko-, ili u adresni prostor nekog web preglednika (IE, Firefox, ...) upisati neku web adresu GLOBE programa (www.globe.gov; www.carnet.hr/globe; www.carnet.hr/globe-jug; ...) i otvoriće se ponuda brojnih web stranica ili dokumenata koji sadrže traženi pojam.

Pomoću GLOBE tražilice moguće je pretraživati GLOBE bazu podataka, po raznim kriterijima (države, gradovi, škole, vremenski interval, interval geografske širine i dužine, ...)

            Elektronička pošta se može primati i slati pomoću raznih tzv. e-mail klijenata (Outlook express, Eudora, MS Outlook, ...), ali i pomoću 'internih' e-mail klijenata pojedinih portala (t-com, iskon, yahoo, ali i GLOBE).

            U svim navedenim nastavnim situacijama, u obradi informatičkih sadržaja, moguće je ostvariti visok stupanj korelacije sa GLOBE programom, iz nekoliko razloga: (1) povezati nastavu informatike sa stvarnim, životnim podacima; (2) ne izmišljati podatke, koji najčešće nisu logični i (3) i kroz informatičke sadržaje promicati aktivnosti na čuvanju, zaštiti i dobrobiti okoliša.

  na vrh

 

 

 

 

 
   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

natrag