HRVATSKA

 

TEME POSTERSKIH PRIOPĆENJA

 
 
Marina Gojković i Zlatko Markovinović, Gimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski Brod
Deseti dani tehničke kulture u Slavonskom Brodu i GLOBE program
GLOBE program kao motivacija za kreativan pristup nastavi
 
Milena Prodanović, OŠ Konjščina
Integriranje sadržaja na temelju programa GLOBE
 
 Ivan Štefanić I Elena Brajković, Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin
Integriranje GLOBE sadržaja u razrednoj nastavi i engleskom jeziku
 
 Mira Hrvatin i Čeda Perko, Srednja škola Mate Blažine
Promocija GLOBE programa kroz međunarodnu suradnju
 
Dragica Rade, OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija
Projektna i korelativna nastava u prirodoslovlju
 
Jadranka Radovančević, OŠ Antuna Mihanovića, Osijek
Primjena GLOBE sadržaja u redovitoj nastavi – Životni uvjeti i bioraznolikost
 
 Zdenka i Damir Štefulinac, OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac
Školsko ozračje – GLOBE u našoj školi
 
 Biljana Hlišć i Sonja Klarić, II. Osnovna škola, Čakovec
Integriranje sadržaja na temelju programa GLOBE – Timsko planiranje i timsko poučavanje

Kristina Krtalić, OŠ „Hugo Badalić“, Slavonski Brod:
Suradnja GLOBE škola Brodsko-posavske županije


GLOBE program na integriranom danu

Tomislava Luetić, Osnovna škola Dobri, Split
KREATIVNOŠĆU UČENIČKE ZADRUGE DO ZDRAVOG I UGODNOG PROSTORA ZA UČENJE , IGRU I DRUŽENJE

 

Deseti dani tehničke kulture u Slavonskom Brodu i GLOBE program

 

Autori: Marina Gojković i Zlatko Markovinović

Gimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski Brod

 

SAŽETAK PRIOPĆENJA – POSTER:

 

            Cilj je prezentacije ostvariti pregled u deset godina (1997.-2006.) manifestacije ''Dani tehničke kulture'' u Slavonskom Brodu, aktivnosti kroz koje je bio uključen i GLOBE program: izložbe, radionice, stručne ekskurzije.

            Ove godine značajna je obljetnica: 60 godina tehničke kulture u Republici Hrvatskoj! Toj obljetnici naš grad dodaje i kontinuitet od deset godina održavanja javne manifestacije. Kroz čitav ovaj period GLOBE učitelji i učenici iz početne četiri, a sada već 8 GLOBE škola s područja Grada i Županije promovirali su GLOBE program, ostvarivali kontakte sa gradskim i županijskim poglavarstvom, svim zainteresiranim građanima, te financirali svoje osnovne potrebe u materijalu i opremi pomoću Zajednice tehničke kulture.

            U prosjeku je svake godine na Danima tehničke kulture sudjelovalo 50 učenika i 6 GLOBE učitelja; smatramo da bi za ovako organiziranu aktivnost Hrvatska trebala dobiti GLOBE zvjezdicu!

 na vrh

GLOBE program kao motivacija za kreativan pristup nastavi

 

Autori: Marina Gojković i Zlatko Markovinović

Gimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski Brod

 

SAŽETAK  PRIOPĆENJA – POSTER:

 

            Na posteru podijeljenom u četiri područja prikazat ćemo konkretne primjere kako GLOBE sadržaji mogu poslužiti kao motivacija za redovnu nastavu fizike i informatike u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu gimnazijskih programa.

            Primjena sadržaja vezanih za GLOBE omogućuje veću kreativnost u smislu sadržajnih cjelina u nastavnom satu, korelacije, kao i primijenjenih metoda aktivnog učenja.

  na vrh          


 

 

Integriranje sadržaja na temelju programa GLOBE

 

AUTOR: Milena Prodanović, OŠ Konjščina

 

SAŽETAK

Mnogi sadržaji iz GLOBE programa preklapaju se s redovnom nastavom pa ih naši učitelji uključuju planirajući ih u svoje izvedbene i operativne programe. Planiraju ih i izvode u timu s educiranim Globe-voditeljima.

Evo nekoliko primjera:

U nastavi kemije učenici utvrđuju fizikalno-kemijska svojstva vode rijeke Krapine i Bajera, uspoređuju ih s atmosferskim promjenama tokom godine, analiziraju kako utječu na floru i faunu, uočavaju čistoću voda u svom neposrednom okolišu i  sl.

U nastavi biologije koriste se GLOBE protokoli za pupanje, listanje, cvjetanje, a sva ta promatranja i mjeranja rade sami učenici.

U geografiji se koristi GPS za određivanje zemljopisne širine i duljine te nadmorske visine, pronalaze se naši pixeli na zemljovidu, a obrađeni GLOBE podaci koriste se pri obradi klime različitih područja.

Znanje stečeno u informatici ovdje se praktično koristi prilikom slanja podataka putem interneta, pa na ovaj način GLOBE program potiče informatičku pismenost kod učenika.

S obzirom da je GLOBE međunarodni program, učenici su motivirani za učenje i proširivanje znanja stranog jezika.

GLOBE program učenici počinju upoznavati od prvog razreda odlazeći na biološke pixele u okolici škole. Obavljajući jednostavnija mjerenja, brinu o svojoj mjernoj postaji, a promatranjem dolaze do važnih spoznaja koje obogaćuju njihova iskustva i potiču ih na istraživanje i spoznavanje prirode. Spoznaje o klimi zavičaja stječu posjetom meteorološkoj postaji u blizini škole, istražuju prirodu koristeći se instrumentima potrebnim za realizaciju GLOBE programa.

Projektna nastava uz Dan voda provodi se već godinama u našoj školi, a to je prilika da o GLOBE programu progovaramo u svim razredima i na svim predmetima. 

S obzirom da je GLOBE program interdisciplinarni, njegova uloga u provođenju HNOS-a je neupitna. Suvremene metode i oblici rada, istraživački pristup, rad na projektima,integrirani i projektni dani, korelacija i timski rad neophodni su za uspješnu provedbu GLOBE-a.

 Prethodno navedeni primjeri provedbe programa GLOBE u našoj školi sasvim  sigurno su jedan od razloga što se OŠ Konjščina već godinama nalazi među najaktivnijim školama u zemlji i u svijetu. 

  na vrh

 

Integriranje GLOBE sadržaja u razrednoj nastavi i engleskom jeziku

 

AUTORI: Ivan Štefanić I Elena Brajković, Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin

 

SAŽETAK

Primjeri konkretnih nastavnih jedinica kroz koje je moguća integracija Globe sadržaja .

Primjeri se odnose na sadržaje prirode i društva u razrednoj nastavi, te nastavu engleskog jezika u predmetnoj nastavi (s obzirom da Globe-voditelji izvode nastavu iz navedenih predmeta).

  na vrh


 

 

Promocija GLOBE programa kroz međunarodnu suradnju

 

AUTORI: Mira Hrvatin i Čeda Perko, Srednja škola Mate Blažine

 

SAŽETAK

Srednja škola Mate Blažine aktivno je  uključena u GLOBE program od 1998. godine i već generacije naših učenika unose podatke svojih mjerenja iz različitih područja u GLOBE bazu podataka te ih koriste u izradi svojih projekata. Provođenjem GLOBE programa ispunjavaju se  različite zadaće i ciljevi: omogućiti učenicima suvremene načine za stjecanje znanja i samoobrazovanje kao pretpostavku njihovoga uspješnog studija ili rada,

omogućiti učenicima da sami  vrednuju postignute rezultate ( samoocjenjivanje ),

omogućiti učenicima da rezultate svoga rada prezentiraju široj društvenoj zajednici,                       

uključiti što više zainteresiranih i nadarenih učenika kako bi senzibilizirali ekološku svijest kod mladih ljudi, približiti učenike prirodi kako bi shvatili važnost zaštite i očuvanja prirodne baštine, približiti učenicima razne tehnologije kako bi shvatili da je moguće ostvariti suživot tehnologije i prirode, omogućiti učenicima rad na terenu kako bi istraživanjima stjecali znanja, ostvariti suradnju s relevantnim strukturama na razini grada i županije, omogućiti  učenicima kvalitetno provođenje slobodnog vremena u okviru društveno korisnog rada. Jedan od važnih ciljeva i zadaća provođenja GLOBE programa je i omogućiti učenicima vezu sa svijetom korištenjem interneta, kako bi razmjenom podataka shvatili važnost

očuvanja okoliša globalno ali i neposredan kontakt s drugim školama iz naše zemlje i iz inozemstva. Neke od škola su uključene u GLOBE program , a kroz suradnju s nekim školama ukazali smo na globalnu važnost uključivanja i rada u GLOBE programu. Tako smo proteklih godina ostvarili suradnju sa školom iz Italije (TRON iz Schia), u rujnu ove godine potpisan je Protokol o suradnji s GLOBE školom iz Makedonije, Srednjom školom Odre Čopela iz Prilepa te u studenom sa školom  iz Norveške (Lundehaugen Upper Secondary School iz Sandnesa). Suradnja se ostvaruje kroz izmjene učenika  gdje se učenici iz partnerskih škola, kada su u posjetu našoj školi , uključuju u radionice- mini projekte temeljene na GLOBE protokolima s ciljem upoznavanja našeg krajolika, ali i važnosti poznavanja stanja okoliša i  njegove zaštite. Kao primjer : „Dolina Raše – trbuh Labinštine“, „Krajobrazna raznolikost pješačke staze Labin- Rabac“, „Lokve Labinštine“  i slično.

  na vrh

Projektna i korelativna nastava u prirodoslovlju

 

AUTOR: Dragica Rade, OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija                              

 

 SAŽETAK PRIOPĆENJA:

 

U sklopu Dana eko-škole učitelji biologije, fizike, kemije i informatike su organizirali obradu teme „Efekt staklenika“. Nakon što su se na satovima informirali o temi projektne nastave, učenici su dobili zaduženja da s Interneta pronađu što više pisanog i slikovnog materijala kako bi se mogli organizirati radionice.

Određene su podteme za svako područje kako se ne bi preklapali. Na satovima fizike učenici su u radionicama učili o efektu staklenika i što možemo učiniti u smanjenju štetnog učinka efekta staklenika. Na satovima kemije su učenici u radionicama učili o stakleničkim plinovima,a na biologiji su imali radionice i pokuse o degradaciji ekosustava i štetnim posljedicama za ljudsko zdravlje. U sklopu satova informatike učenici su pretražili Internet i pronašli sve potrebne podatke. Također su izradili propagandni materijal koji su proslijedili svim razredima.

Neki su učenici (globovci) bili zaduženi za praćenje temperature zraka na otvorenom i ispod “staklenika”. Srednja temperatura zraka u 4 dana mjerenja (između 11 i 12 h) bila je slijedeća: temperatura zraka na otvorenom: 16°C , a temperatura zraka ispod staklenika: 21°C.

I na kraju su učenici  svoje radove prezentirali roditeljima i djelatnicima škole i poglavarstvu Grada Opatije.

 na vrh

 

INTEGRIRANJE SADRŽAJA NA TEMELJU PROGRAMA GLOBE  TIMSKO PLANIRANJE I TIMSKO POUČAVANJE

 AUTORI:  BILJANA HLIŠĆ, prof.i SONJA KLARIĆ, dipl. pedagog, OŠ ČAKOVEC

 SAŽETAK PRIOPĆENJA:

  1. Nastavni plan i program (PIP) povezan je sa smjernicama HNOS-a i GLOBE programom
  2. NAČIN RADA:  timovi
Izdvajanje ključnih pojmova, aktivnosti učenika, ciljeva i zadataka, korelacije i integracije
  1. Isticanje plana na vidljivo mjesto u školi
  2. Prijedlozi aktivnosti od strane učenika
 
PRIMJER:
 
Tema za mjesec rujan: Preko trnja do zvijezda…

 

 

KLJUČNI POJMOVI

AKTIVNOSTI UČENIKA

CILJEVI I ZADATCI

GLOBE

SATELITSKA SNIMKA, DALJINSKO ISTRAŽIVANJE, TK

CRTANJE

IZRADA PLAKATA

VIZUALNA I NTERPRETACIJA SATELITSKE SNIMKE

PRIMJENA TOPOGRAFSKE KARTE

RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI KARTIRANJA

RAZVIJANJE ISTRAŽIVAČKIH SPOSOBNOSTI

MATEMATIKA

Racionalni brojevi, mjerilo

RAČUNANJE

izračunavanje

TZK

Hodanja i trčanja

HODANJE, TRČANJE

Usvojiti tehnike trčanja, upoznavanje pravilnih izmjena etapa vježbi disanja

GEOGRAFIJA

TK, topogr. znakovi, orijentacija, azimut, GIS

PROMATRANJEPRAKTIČAN RAD

Imenovati sadržaj TK, orijentirati list TK, služiti se mjerilom, kretanje po terenu, GPS

 

  na vrh

 KREATIVNOŠĆU UČENIČKE  ZADRUGE DO ZDRAVOG I  UGODNOG PROSTORA ZA UČENJE, IGRU I DRUŽENJE

Osnovna škola Dobri, Split
 
 
OSOBNA KARTA ŠKOLE:
 
                Zaviriti u dječji svijet, osluhnuti njihove sposobnosti, promatrati ih u kreativnosti,
predstavlja pravu čaroliju.
U tom nam bliskom svijetu, rodila se ideja o osnivanju likovne radionice i prolazno ovjekovječiti u nešto postojeće. l996.g.kad je osnovana radionica , naša škola je uključena u Projekt «Europske mreže škole koje promiču zdravlje». Stoga je naš cilj  promicati zdrav način  življenja i razvijati kod djece kreativno i aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, te razvijati djelotvornu suradnju na razini lokalne i šire zajednice. Promicati nastavu u prirodi, istraživanje i promatranje prirode oko sebe, razne radne akcije, susrete, organizirane radionice u školi i izvan škole.
                Škola Dobri prema podacima je jedna od rijetkih škola koja posjeduje ZOO i botanički vrt koji predstavlja malu oazu u urbanoj sredini. Članovi Učeničke zadruge «Dobrići», aktivno sudjeluju u procesu savladavanja raznih tehnika i zdravog načina života i rada. Dobra komunikacija, volja za stvaranjem i timska suradnja stvorila je kvalitetan odnos prema radu Učeničke zadruge «Dobrići».
               Škola osim uspješnosti u redovnom nastavnom radu posebnu pozornost posvećuje
organiziranju slobodnog vremena koji popunjava Učenička zadruga, uključivanjem djece i roditelja u različite aktivnosti.
 
AKTIVNOSTI  UČENIČKE ZADRUGE «DOBRIĆI»
 
  LIKOVNA I KERAMIČKA RADIONICA:
 
Članovi likovne i keramičke radionice su radili kombiniranim tehnikama, kaširali i  oblikovali glinom udubljene i ispupčene mase, puni i šuplji volumen, puna plastika i  modelirali žicom. Izrađivali niske reljefe na gipsanim pločicama, oblikovali glinene posude, izrađivali  razne oblike ribica, morskih konjica, zvjezdača i školjka. Zatim smo školjkama i kamenčićima stvarali reljefne motive na okvirima slika. Izrađivali smo fimo smjesom morski svijet i oslikavali staklene površine window color bojama. Izrađivali smo prigodne čestitke i  oslikavali zidne površine.
Organiziramo prodajne izložbe, sudjelujemo u uređenjima prostora za određene manifestacije i prigode. Sudjelovali smo u uređenju izloga u Marmontovoj  ulici  povodom l7OO godina grada Splita. Sudjelovali smo u kulturno - umjetničkoj manifestaciji u koreografiji i kostimografiji.   Svojim izlošcima ukrašavamo štand naše škole i škole Luigi Pirandello s kojom smo se bratimili. Zapažen uspjeh postigli smo na izložbi dječjih radova «Mediteranska baština u očima djece» - 5. DANI OSNOVNE SKOLE. Više puta smo sudjelovali na Smotrama učeničkih zadruga Republike Hrvatske. Izlaskom iz okvira škole uključivali smo se u RADIONICE  različitog tipa i povezivali se s muzejima ,galerijama  kao poticaj za što bolji, kreativniji , ljepši i uspješniji način života i rada u školi.
                     
 
ISTRAŽIVAČKA RADIONICA:
 
Sudjelovali smo u radionici «Što kriju kućice iz mora», u prirodoslovnom Muzeju, upoznavajući tako bogatstvo i ljepotu našeg mora. Istraživali smo biljku MASLAČAK.
Posjetili smo knjižnicu, proučili literaturu, planirali, održali TERENSKU NASTAVU,
brali maslačak, mjerili temperaturu tla i zraka, kopali i istraživali korijen, stabljiku i cvijet maslačka, te upoznali biljni i životinjski svijet livade. Od cvijeta maslačka  pravili smo med i sirup u KUĆNOJ RADINOSTI uz pomoć roditelja. Istraživanjem  smo saznali koliko je  maslačak zdrav. Posjetili smo trgovinu zdrave hrane i slušali predavanje na temu «Maslačak».
Nastao je slogan : Svako jutro kašika meda na želudac dobro sjeda! Za vrijeme izlaganja,   održali smo sat KUŠANJA na hodniku škole. Nastavili smo istraživati svijet cvijeća te smo posjetili Sajam
Cvijeća u Dioklecijanovoj palači. Sudjelovali smo ovim projektom na  MEĐUŽUPANIJSKOJ SMOTRI UČENIČKE ZADRUGE  Splitsko –Dalmatinske i Dubrovačko-Neretvanske i na ovogodišnjim OTVORENIM DANIMA OSNOVNE ŠKOLE.
Sudjelovali smo u sadnji ljekovite biljke Crni bor, na planini Mosor.
Danas smo prepoznatljivi po RADIONICI ZDRAVE HRANE, te pripravcima meda i sirupa i drugih jestivih i korisnih biljaka koje obitavaju u šumi «Marijan»
 
LUTKARSKA RADIONICA:
 
Članovi Lutkarske radionice izrađuju lutke različitih oblika i  veličina od  tkanina, kartonske ambalaže , kolaža, jute  i različitog otpadnog materijal  za određene svrhe. Održavaju se predstave izrađenim lutkama za školske priredbe, održavane  u školi. Izrađuju se i drugi oblici koji ukrašavaju prostor škole za Božić, Uskrs i različita  godišnja doba uz  planirane teme. Ukrašen je prostor za Dane kruha i Dane jeseni jesenskim plodovima i jesenskim  lutkama . Prostor krasi i lutka  «Jesenko izrađena prirodnim materijalom- jutom i slamom.
 
ŠKOLSKI VRT:
 
Članovi  vrta su: kopali, okopavali, čupali travu, odnosili smeće u kontenjere, sijali, sadili, presađivali sadnice. nevena i drugih biljaka. Veliki dio sadnica je darovano. Sijali su: suncokret, neven i  ivančice. Sadili su: vodenicu, smilje, ružmarin, kadulju, breskvu, ruže i karanfile. O životinjama se brine vanjski suradnik i članovi Učeničke zadruge.
 
RADIONICE  ZA UGODNO MJESTO BORAVKA:
 
Te radionice održavaju se za vrijeme SATA ZAJEDNICE. Radionice se održavaju na ove teme:
Neugodni  osjećaji- kako se nositi s njima****, Sloga, Nesloga, Kako neslogu pretvaramo u
u slogu.***, Zdrava i nezdrava hrana***,  Sandučić povjerenja………. Kako stvoriti ugodno ozračje u sredini u kojoj radimo***………
Radionice rade učiteljice Razredne nastave.
 
KNJIŽNICA:
 
Članovi Učeničke zadruge uređuju prostor knjižnice  ukrasima , lutkama i eksponatima nastalim u radionici.  Ukrašavaju dijelove knjižnice plakatima  rađenim u knjižnici  s posebnim zadacima. Djeca se upoznaju u knjižnici sa različitom literaturom za izradu projekata i sadržajima za  teme i motive rada Učeničke zadruge. Nastali projekti u knjižnici izlagali su se na  DANIMA OSNOVNE  ŠKOLE, na UČENIČKIM SMOTRAMA ZADRUGARA….
 
FOLKLOR I PLES MODERNOG RITMA:
 
Članovi folklora plešu plesove podneblja u kojem žive. To su većinom učenici trećeg i četvrtog razreda. U plesu modernog ritma sudjeluju djeca od 3.-8. razreda.
Sudjelujemo na raznim školskim i izvan školskim manifestacijama.
Zapažen uspjeh  postigli smo na kulturno-umjetničkoj manifestaciji: «Riva na cviću pliva»
 
Jednim korakom zakoračili smo naprijed sudjelujući na raznim natjecanjima među kojim se prepoznajemo po osvojenom prvom mjestom literarnog rada u Jutarnjem listu. Na Ekološko-edukacijskoj akciji «Budi česna i čista Dalmacijo moja»,u literarnom  i likovnom radu osvojili smo nekoliko puta  prvo, drugo i treće mjesto. kao i na natječaju « Tin i ja»- drugo i  treće mjesto. Priznanje sa zlatnim znakom dobila je  učenica naše škole, a ujedno i član Učeničke zadruge Dobrići, za osvojeno  prvo mjesto na natječaju «Volim Hrvatsku 2OO6.»
Radovi naših učenika izlaze u raznim novinama  i zbornicima. Članovi Učeničke zadruge
ljubitelji su  razmišljanja,  stvaranja i kretanja zdravog načina života i rad u školi i izvan nje.
 
Članovi  Učeničke zadruge izradili su GRB ZADRUGE   i  PEČAT ZADRUGE.
Napisali su HIMNU ZADRUGARA , kao znak prijateljstva, rada , sloge i poticaj za daljnji rad.
 
 HIMNA DRUŽBE:
Naše male složne ruke,
Sve urade bez po muke.
 
Svi smo skupa, svi radimo,
Bolji život mi gradimo.
 
Naše male složne glave,
Rješenja u mnoga dale.
 
Još smo mali, još učit treba,
Zamka za zamkom vreba.
 
Naše male složne ruke,
Udruženo urade bez po muke.

 ŠKOLSKI TIM:

Marina Brničević-Stanić, ravnateljica
Tomislava Luetić, učiteljica razredne nastave i voditelj Učeničke zadruge «Dobrići»
Ada Franičević,  učiteljica razredne nastave
Tanja Lalin, knjižničarka
Marija Olujić, učiteljica razredne nastave
Davorka Žderić, učiteljica razredne nastave
Gordana Rajčić, profesorica biologije
Marinela Kušeta, učenica
Mira Treursić, učenica
Tomislav Lovrinčević, učenik
 
Nakon istraživanja ljekovite biljke «Maslačak», istraživale su male ruke u kolažu, slikanjem
cvijeta maslačka.

 Život i stvaralaštvo, istraživanje prirode, njene ljekovitosti, hranjivosti te sadnje bilja, uređenje vrta i prostora u školi i oko nas, predstavlja za zadrugare izazov za  siguran i zdrav dom.

 Želimo i dalje razvijati ugodno i zdravo ozračje cijele Učeničke zadruge , kako bismo učinili život u školi zanimljivim, kreativnim i zdravim prostorom za učenje, igru i druženje.

 Autor: Tomislava Luetić

na vrh

   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

natrag