HRVATSKA

 

TEME PRIOPĆENJA O PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE U PROVEDBI PROGRAMA GLOBE – SURADNJA, FINANCIRANJE, MOTIVACIJA

 
 

 

Mihaela Marceljak Ilić, XV. gimnazija ,Zagreb  i Miroslav Grgur, Srednja škola Delnice

ZAJEDNIČKI ŠKOLSKI PROJEKTI

 

Marina Gojković i Zlatko Markovinović, Gimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski Brod

GLOBE program kao udruga tehničke kulture

 

Dubravka Janeković i Damir Jakšić, Tehnološko-kemijska škola Karlovac

Projekt regionalnog GLOBE centra Karlovac- financiranje i suradnja škola

 

Mišo Rašan  i  Krešimir Trojko, Srednja škola , Prelog,

SAŽETAK RADA GLOBE GRUPE SREDNJE ŠKOLE PRELOG

Financiranje aktivnosti, Globe projekti i suradnja s lokalnom zajednicom

 

Nado Antonina, OŠ Konjščina

Motivacija za program GLOBE

 

SAŽETCI

 

ZAJEDNIČKI ŠKOLSKI PROJEKTI

 

AUTORI: Mihaela Marceljak Ilić, XV. gimnazija ,Zagreb  i

Miroslav Grgur, Srednja škola Delnice

 

SAŽETAK PRIOPĆENJA:

 

Na 9. susretima GLOBE škola u Crikvenici, uz ugodno druženje dogovorena je suradnja između XV. Gimnazije iz Zagreba i Srednje škole iz Delnica. Suradnje je trebala obuhvaćati druženje učenika te zajednički izlet po Gorskome Kotaru, te razmjena GLOBE  iskustava.

Uz dječju radoznalost druženje je preraslo u zajednički projekt pod radnim nazivom „ Ljiljan martagon“ . U ovom projektu učenici su mjerili veličine populacija, brojnost pupova i cvjetova Ljiljana martagona na gorskoj i primorskoj strani planine Tuhobić. Također su mjerili temperaturu tla i zraka te nadmorsku visinu  na kojoj su smještene pojedine populacije s željom da vide što li utječe na različit stupanj cvjetanja i veličinu populacije ovog zaštićenog ljiljana. Rezultate učenici namjeravaju zajednički prezentirati na 10. GLOBE susretima.

Osim izrade projekta i ugodnog zajedničkog druženja, učenici su izmijenili svoja dosadašnja iskustva preko radionica : „ Analiza vode“ i „ Biometrija“ gdje su jedni drugima praktičnim radom objašnjavali GLOBE mjerenja  njihovu  važnost i svrhu. Na radionici „ Snalaženje na zemljopisnim kartama“ učenici su  ponovili  praktična  znanja iz geografije.

 na vrh

 

  

GLOBE program kao udruga tehničke kulture

 

Autori: Marina Gojković i Zlatko Markovinović

Gimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski Brod

 

SAŽETAK USMENOG PRIOPĆENJA:

 

            Inicijatori smo osnivanja udruge tehničke kulture pod nazivom ''GLOBE SLAVONSKI BROD'' za škole s našeg područja. Cilj je izlaganja prikazati primjer Statuta i drugih potrebnih dokumenata, opisati proces formiranja udruge i prednosti koje bismo time ostvarili, a prije svega se odnose na mogućnosti financiranja iz gradskog i županijskog proračuna.

            GLOBE program u tehničkoj kulturi povezan je onim dijelom koji obuhvaća izradu jednostavnih uređaja, njihovu pripremu i primjenu pri mjerenjima, slanje podataka , kao i kontinuirani rad s mladima.

            Izvršni odbor Gradske zajednice tehničke kulture Slavonski Brod prihvatio je GLOBE program kao vrlo značajnu aktivnost i za sada pitanje financiranja riješio putem udruge ''Astronomsko društvo Gea x'' i od sredstava namijenjenih za rad s mladima.

            Tri GLOBE učitelja dobila su na Desetim danima u Slavonskom Brodu Državno priznanje ZTK Republike Hrvatske povodom 60-te obljetnice tehničke kulture, a dva GLOBE učitelja Županijsko priznanje ZTK Brodsko-posavske županije.

na vrh
 

 

Projekt regionalnog GLOBE centra Karlovac- financiranje i suradnja škola

 

AUTORI: Dubravka Janeković i Damir Jakšić

Tehnološko-kemijska škola Karlovac

 

SAŽETAK PRIOPĆENJA:

            Formiranjem GLOBE regionalnog centra Karlovac sa sjedištem u Tehnološko-kemijskoj školi (uskoro Prirodoslovnoj školi Karlovac )  ukazala se potreba osmišljavanja jednog zajedničkog projekta koji bi se provodio na području grada i Karlovačke županije. Financiranje takvog projekta (konkretno-analiza vode u jezeru Lušćić) provodio je grad Karlovac iz gradskog proračuna. Projekt su provodili 2004/05 Tehnološko kemijska škola i Osnovna škola Dubovac. Dobivanje novaca iz gradskog proračuna za te namjene je vrlo komplicirano, a i  sredstva su vrlo skromna. Zbog toga okrenuli smo se profitabilnim domaćim tvrtkama  uključenim  u velike međunarodne korporativne kompanije kao npr INA, T-com, ZABA, RBA, Holcim itd . Navedene tvrtke odvajaju svake godine pristojna sredstva za financiranje različitih projekata obrazovnih institucija i udruga.

            Prije otprilike godinu dana osmišljen je ekološko-obrazovni projekt pod nazivom "Kupom od izvora do ušća". Projekt je zamišljen kao zajednički projekt i suradnja 8 GLOBE škola lociranih uz rijeku Kupu. U projektu je zamišljeno provođenje fizikalno-kemijske analize vode na osam točaka duž duž njenog toka od izvora do ušća kao i određivanje saprobnosti vode tijekom godinu dana, Fizikalno-kemijska mjerenja provodila bi se u okviru GLOBE protokola za mjerenje vode.

            U to vrijeme hrvatska naftna kompanija INA objavila je natječaj za dodjelu donacija i sponzorstva u 2006. godini pa smo odlučili poslati projekt na ovaj natječaj. U prijavi za natječaj uz formulare potrebne o TKŠ kao ustanovi koja vodi ovaj projekt bilo je potrebno opisati projekt te ciljeve koji se njime žele postići. Bilo je važno istaknuti i regionalnu usmjerenost projekta te važnost za lokalnu zajednicu. Troškovnik je morao biti potkrijepljen ponudom odabranog ponuđača opreme. Također smo u molbi za natječaj priložili sve dosadašnje uspjehe TKŠ koji su popraćeni u tiskovinama.

            Ukupan tražen iznos je bio 70.000 kn. Početkom ožujka 2006. INA nas je obavjestila da smo izabrani kao jedna od 120 dobitnica (prijavljeno 1251 zahtjev za donacijom i 1023 zahtjeva za sponzorstvom) te nam doniraju 10.000 kn za izvođenje ovog projekta. INA nas je ujedno obavjestila da će kroz razne akcije upoznati javnost s našim projektom što bi nam pomoglo da izvedemo projekt u cjelosti.

            Što je učinjeno?

Nabavljena su dva kita za analizu vode (za TKŠ i OŠ Petar Zrinski iz Čabra, Područna škola u Gerovu). Također uspostavljena je suradnja s GLOBE voditeljicom škole u Gerovu te je odrađen sastanak u kojem smo upoznali ravnatelja OŠ Petar Zrinski i GLOBE voditeljicu sa izvođenjem projekta i provođenjem potrebnih mjerenja. Uređuje se i web stranica TKŠ-a sa forumom preko koje će se prenositi i uspoređivati izmjereni podaci u Gerovu i Karlovcu.

Planiramo i buduće aktivnosti: aktivno tražimo sponzore i donatore koji će omogućiti uključivanje ostalih škola u ovaj projekt. Također uspostavljamo suradnju i na ostalim aktivnostima (stručne posjete...).

 na vrh

 

  

SAŽETAK RADA GLOBE GRUPE SREDNJE ŠKOLE PRELOG

Financiranje aktivnosti, Globe projekti i suradnja s lokalnom zajednicom

 
 
 

AUTORI: Mišo Rašan  i  Krešimir Trojko

Srednja škola , Prelog,

 

SAŽETAK PRIOPĆENJA

 

Sva financijska sredstva za opremanje Globe-a u školi nabavljamo sami. Novčana sredstva za početnu opremu dobili smo od Hrvatske elektroprivrede, a u daljnjem su nas radu financijski potpomagale Međimurske vode i Gradska uprava Prelog. Našim se projektima redovito kandidiramo na natječajima za donacije, npr.:

-          natječaji za rad s nadarenim učenicima Ministarstva prosvjete,

-         natječaji za donacije (Ina, Nexe-grupa,...).

Globe voditelji prema godišnjem planu Srednje škole Prelog dobivaju 1 sat tjedno  za vodenje izvannastavnih sadržaja.

            Svake godine u Prelogu organiziramo obilježavannje Svjetskog dana voda za građanstvo (Globe star 2003. godine za Svjetski dan voda). O našim aktivnostima održavamo  predavanja za građanstvo na temu problematike hidrologije i mikroklime Preloga. Na taj način u našoj sredini doprinosimo:

-          edukaciji stanovništva o potrebi očuvanju i zaštiti  voda,

-          informiranju stanovništva kako je potrebno vodu za uporabu porijeklom iz bunara i vrtnih pumpi fizikalno, kemijski i mikrobiološki kontrolirati,

-          poticanju rješavanja problema otpadnih voda Preloga,

Primjeri istraživačkih projekata u nastavi i izvannastavnom području su:

-          u razrednom je odjeljenju prehrambenih tehničara odrađeno 8 maturalnih radnji s  područja hidrologije gdje su direktno korišteni podaci Globe mjerenja,

-          neki od prethodno navedenih istraživačkih projekata korišteni su za potrebe učeničkih natjecanja u Republici Hrvatskoj i inozemnstvu,

-          Globe protokole koristimo u terenskoj nastavi (korelacija kemije, biologije, geografije, matematike i engleskog jezika).

 na vrh 

 

Motivacija za program GLOBE

 

AUTORI: Nado Antonina, OŠ Konjščina

 SAŽETAK PRIOPĆENJA

 Orijentacija  škole prema GLOBE programu treba biti vidljiva već izvana (oznakom na pročelju, simbolima Globe-a pri ulasku, postavljanjem meteorološke kućice u neposrednoj okolini i dr.). Time se za GLOBE program motivira i senzibilizira, ne samo one koji u školi borave, već i slučajne i namjerne posjetitelje, te sve građane lokalne zajednice.

Radom na projektima, korisnim za sve građane (Lociranje divljih deponija, Kvaliteta vode koju pijemo, Živi svijet bajera, Fauna rijeke Krapine prije i poslije ispusta otpadnih voda i dr.) GLOBE program postaje prepoznatljiv i koristan, a time i škola ostvaruje svoju društvenu ulogu. Aktivnosti na istraživačkim projektima, zahtijevaju suradnju s tvrtkama, udrugama i ustanovama ( HEP, Hrvatske vode, Općina, Visokoškolske ustanove, Zavod za javno zdravstvo, Ribiči, Pčelari, Planinari i dr.). Naročito je važno redovito surađivati s medijima i rezultate svojih istraživanja i mjerenja prezentirati što većem broju građana. Time se otvara mogućnost za suradnju, ali i financijsku potporu školi i programu.

Ravnatelj škole, svakako je lokomotiva koja pokreće ovaj vlak. No, nije dovoljno samo pokrenuti vagone i dati gas. Vlak treba održati na tračnicama i sigurno ga dovesti do cilja. Pri tome svakako, treba voditi brigu da putnici u njemu budu zadovoljni i zainteresirani za nova putovanja. Ravnatelj koji je istinski zainteresiran za dobrobit svojih putnika, pronaći će u GLOBE programu odlično pogonsko gorivo za organizaciju svojih  putovanja.

Izuzetno je važno na tom putu angažirati što više suradnika, tj. Globe-voditelja. Time se GLOBE aktivnosti mogu proširivati i unapređivati, a raste i  broj angažiranih učenika. Tako GLOBE postaje način života neke škole, i njezina osobna iskaznica.

Motivirati učenike za putovanje u avanturu novog, nikada nije problem, ukoliko su animatori (č:učitelji) istinski zaljubljenici u svoj posao. Djeca su uvijek spremna na istraživanje i usvajanje novog znanja, a čine li to kroz druženje i zabavu, uspjeh ne izostaje.

I na kraju možemo reći da su Globovci zbog svoje upornosti, poput galeba Jonathana Livingstonea, pa  “…i kroz stijenu letjeti mogu.”

 na vrh

   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

natrag