HRVATSKA

 

SMOTRE I NATJECANJA HRVATSKIH GLOBE  ŠKOLA - LABIN 13. do 15. svibnja 2012.

 
 
ISTRAŽIVAČKI GLOBE PROJEKTI
Objavljeni su radovi, koji su dostavljeni u roku i koje su recenzenti odobrili. Radove je moguće otvoriti klikom na aktivni naslov

NAPUTAK ZA PRIPREMU NACRTA I OPISA TE PREZENTACIJE PROJEKTA NA DRŽAVNOJ SMOTRI
 


IME ŠKOLE:
mentori NASLOV PROJEKTA Područje -GRUPA
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica Jasna Razlog-Grlica   Usporedba krajobrazne raznolikosti
Virovitice i Virja
-
zajednički projekt
POKROV
OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje Darko Herbai    
Komisija:

Mirko Ruščić
Vladimir Kušan
Marko Ožura
Marina Ništ
Diana Garašić



 
OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno Marija Pandža 1. Vegetacijski ciklus smokve- zajednički projekt                                                                                                 2. Biomasa ugljika na suhim mediteranskim travnjacima
- zajednički projekt
OŠ Zadarski otoci, Zadar Vesna Mujagić Davor Barić
OŠ Belica, Belica Belica Ekološki otisci općine Belica i općine Nedelišće
OŠ Konjščina, Konjščina Konjščina Ugljik u stablima školskog parka
Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod Marina Gojković Šume Posavine - zavičaj budućnosti
Srednja škola Mate Blažine, Labin Mira Hrvatin i Čeda Perko Umiru li borove šume grada Labina 2003. – 2011.?
Srednja škola  Marka Marulića, Slatina  Matija Gosler    Kamenolom Trešnjevica
XV. Gimnazija, Zagreb Mihaela Marceljak Ilić  Kvaliteta vode i njezin utjecaj na klijanje i rast povrtnica
OŠ Vladimira Nazora, Virovitica  Ana Tonković, Ljiljana Matulec, Vanda Viljevac Žuti i plavi otpad ATMOSFERA 1

Komisija:
Janja Milković
Mira Hrvatin
Marijana Toljan
Davor Barić
Marko Buljan
OŠ Marije Jurić Zagorke Lidija Žišković Koliko dobro mjerimo?
OŠ Ivana Gorana Kovačića, Delnice  Jadranka Čop Bajraktaraj Dugo toplo ljeto - zajednički projekt
OŠ Ivanke Trohar, Fužine Jadranka Čop Bajraktaraj
II OŠ Čakovec, Čakovec Biljana Forgac GLOBE-moja-tvoja-naša budućnost
OŠ Petar Zrinski, Čabar Milica Vlajinić Kolicina oborine u 2011. godini
Gimnazija Karlovac, Karlovac Jasminka Žiža Mikroklima urbane sredine
Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac Mladen Matvijev Projekt Zvijezda
Ženska opća gimnazija Družbe sestara
milosrdnica, Zagreb
Mirjana Krpan Hladni i topli dani u Zagrebu
OŠ "Ivan Goran Kovačić", Slavonski Brod Anita Hrgović Za čistiji zrak II - zajednički projekt ATMOSFERA 2

Komisija:
Marina Grčić
Marinela Labaš
Kristina Krtalić
Milena Prodanović
Ana Blagović

 
OŠ Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod Maja Kocijan Lujić
Oš Mahično, Karlovac Marina Špine-Juraić Kvari li nam vrijeme gradska događanja
OŠ "Rikard Katalinić Jeretov", Opatija Dragica Rade Kratkoročna prognoza vremena promatranjem oblaka
OŠ Ivan Goran Kovačić, Duga Resa Gordana Perharić  Da li oblaci mogu prognozirati vrijeme
OŠ kraljice Jelene, Solin Anita Čupić Usporedba temperatura krških rijeka Jadra i Zrmanje
OŠ Valentina Klarina, Preko Jasminka Dubravica Suša 2011.
O.Š. Horvati, Zagreb Suzana Delić  Mjerimo zajedno _LEDENA EUROPA_VODA
Srednja škola Delnice Miroslav Grgur Je li pitka voda pitka
OŠ "Đuro Pilar", Slavonski Brod Ivan Ilišević Fizikalno – kemijski čimbenici koji ukazuju na onečišćenje rijeke Save
- zajednički projekt
VODA

Komisija:
Renata Matoničkin Kepčija
Borjanka Smojver
Sanja Klubička
Jadranka Radovančević
Miroslav Kanisek

 
OŠ "Matija Antun Relković", Davor Ivica Gelemanovi 
OŠ Antuna Mihanovića, Osijek Vesna Lerinc Vode grada Osijeka
OŠ Dubovac, Karlovac Snježana Marković-Zoraja Jezero Luščić
OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko Nikolina Ribarić, Bioraznolikost u središtu grada
OŠ Banija, Karlovac Barka Komadina Makrozoobentos Kupe
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka Irena Sabo i Marina Pavlić ČA MORE VA  BAKRU MORE
Srednja škola Prelog Kristina Jančec i Valentina Pirc Usporedba količine dušika u pritocima Drave
Srednja škola Petrinja Šeherzada Talić Slap
Medicinska škola u Rijeci Tatjana Holjević Analiza kakvoće vode u donjem toku vodotoka Rječine

 natrag


na početnu stranicu