HRVATSKA

 
Naputak za pripremu nacrta i opisa projekata te prezentacije na državnoj smotri Programa GLOBE
 
 
 
 
Slijedeće informacije i naputci pomoći će vam u pripremi razumljivog nacrta i konačnog opisa projekta te njegovog uspješnog predstavljanja na smotri GLOBE projekata.

Nacrt projekta obuhvaća do tri (3) kartice teksta: Arial, font 10, razmak 1.0 (single), boja slova: crna, u kojem je potrebno objasniti cilj i svrhu projekta (uključujući istraživačko pitanje i hipotezu), opisati ideju rada, metode i plan istraživanja te navesti raspoložive podatke i podatke koji su još potrebni za dovršenje rada. Na temelju dostavljenog nacrta projekta, državno povjerenstvo školskom timu dodjeljuje recenzenta, čija je zadaća ocijeniti opravdanost, izvodljivost i stručnu korektnost projekta. Recenzent nekoliko dana prije međužupanijske motre dostavlja kratko izvješće voditelju međužupanijskog povjerenstva, odnosno mentoru u školi. Projekt koji je odobren, može se uključiti u prikaz i bodovanje rada škole. U razdoblju između međužupanijske i državne GLOBE smotre, mentori trebaju stupiti u vezu s dodijeljenim recenzentom koji će, ukoliko ima potrebe školskome timu ukazati na intervencije koje bi mogle pridonijeti što kvalitetnijem dovršenju projekta.

 Uz nacrt projekta, prijava škole obavezno treba sadržavati kontakt mentora (telefon i e-adresu).  

Formular za naslovnu stranicu Nacrta projekta možete preuzeti ovdje (Naslovnica Nacrta projekta) (doc 41,5 kB)

 Mentori školskih projekata trebaju uvažiti preporuke svojeg recenzenta te ga upoznati sa svim unesenim promjenama i dopunama. U stalnom kontaktu i dogovoru s recenzentom, školski projekt treba biti dovršen i u konačnom obliku dostavljen recenzentu najmanje tjedan dana uoči Državne smotre i natjecanja.

 Opis projekata: ukupno do 7 kartica; Arial, font 10, razmak 1.0 (single), boja slova: crna, treba biti dovršen i uređen i samo takav opis recenzenti dostavljaju tajnici državnog povjerenstva radi objavljivanja na hrvatskim internetskim stranicama Programa GLOBE.

 
Struktura opisa projekta
 
Naslov rada
Autor 1, Autor 2 i Autor 3
Mentor(-i)
Ime škole, grad
 
1.        Sažetak rada (do 200 riječi) na hrvatskom i engleskom jeziku*
U najkraćim crtama opišite o čemu se radi, odnosno objasnite temu projekta i rezultate. Navedite temu rada, osnovno istraživačko pitanje (ili više njih, ali koncizno), metode koje ste koristili i raspon istraživanja, najvažnije rezultate koje ste dobili (ali bez tablica i grafikona) i zašto su oni važni, odnosno što ste iz njih zaključili.
 
*Budući da je GLOBE međunarodni program, sažetak na engleskom jeziku preduvjet je objavljivanja projekta na centralnim internetskim stranicama i temelj za uspostavljanje međunarodne suradnje uključenih škola. Na taj se način i stranim posjetiteljima hrvatskih GLOBE stranica osigurava mogućnost razumijevanja tema i rezultata istraživačkih projekata hrvatskih škola.
 
2. Istraživačka pitanja i hipoteze
Ukratko navedite pitanja od kojih ste krenuli u istraživanje problema kojim se bavite u projektu. Opišite što vas je navelo da postavite upravo ta pitanja. Odabranom istraživačkom pitanju/ pitanjima pridružite hipotezu/ hipoteze.
 
3. Metode istraživanja
Navedite koje ste GLOBE podatke koristili ili protokole primijenili, no protokole nije ih potrebno opisivati. Ukoliko ste koristili i neke druge metode istraživanja, kratko ih opišite. Prikažite raspon vašeg istraživanja (primjerice: vremenski period, područje, osobitosti odabranih mjernih mjesta – postaja, broj prikupljenih uzoraka…). Svakako navedite izvor za podatke koje niste sami prikupili. Opišite koji ste pristup i metode primijenili analizirajući svoje podatke i navedite matematičke postupke koje ste koristili.
 
4. Prikaz i analiza podataka
Ovdje prikazujete vaše podatke pomoću tablica i/ili grafikona te riječima opišite uočene značajke, pravilnosti, odstupanja. Opis tablice piše se iznad nje (znači da ih treba numerirati i dati svakoj naslov), a broj i opis grafikona (ili slike) stavlja se ispod. Opis tablica i grafikona (slika) također treba biti na hrvatskom i engleskom jeziku. Odaberite najbolji način prikazivanja podataka (nepotrebno je uključiti i tablice i grafikone za iste podatke) i prikažite samo one podatke koji su nužni za izvođenje zaključaka. Upozorite na dvojbenost ili nedostatnost podataka, ukoliko postoji te raspravite razloge. Ako prosudite potrebnim, možete prikazati i eventualne nedostatke u metodologiji, podacima ili analizi, odnosno uočena ograničenja primijenjene metodologije te navesti prijedlog poboljšanja u budućem radu.
 
5. Rasprava i zaključci
Raspravite o rezultatima do kojih ste došli istražujući postavljena pitanja. Na kraju rasprave istaknite kratko glavne zaključke do kojih ste došli, a u oblikovanju zaključaka slijedite postavljene hipoteze“.
 
6. Literaturni izvori
Navedite popis naslova korištene literature (i /ili internetskih adresa, uz naznaku datuma kad je adresa korištena)

Pravilo citiranja literature:

Prezime autora, inicijal imena.,godina kada je tiskano djelo ili objavljen rad:naziv djela.ime izdavača. mjesto izdavanja. Primjer: 

Meštrov, M., 2003: Ekologija, udžbenik za gimnazije i srednje škole. Školska knjiga, Zagreb.

  

Tehničko uređivanje opisa projekta
Radi preglednosti rada objavljenog na web stranicama, u sklopu opisa projekta ostavite istaknute podnaslove (kako je gore navedeno). Također, radi međusobne usklađenosti objavljenih projekata, molimo da ne koristite tekst u boji, niti druge efekte radi „ukrašavanja“ rada. Ne želimo da čitatelju „posebni efekti“ odvuku pozornost sa sadržaja svakog pojedinog projekta. Isticanje specifičnosti vašeg rada i vaših osobnosti ostavite za prezentaciju rada na smotri.

  

Sugestije o načinu prezentiranja rada na smotri
Svoj projekt ekipa svake škole predstavlja usmenim izlaganjem. Poželjno je da usmeno izlaganje popratite vizualnom prezentacijom. Ukoliko ste se odlučili za kompjutorsku prezentaciju izrađenu u neuobičajenom računalnom programu, može se dogoditi da tehnika škole domaćina ne podržava vašu prezentaciju. Stoga je takvu mogućnost potrebno predvidjeti i na vrijeme provjeriti tehničke mogućnosti, odnosno osigurati vlastitu tehniku ukoliko želite koristiti program kojeg uobičajeno škole ne posjeduju.

 Pri izradi kompjutorske prezentacije vodite računa o primjerenoj veličini slova i tablica, kao i o podlozi koja će omogućiti dobru vidljivost. Pažljivo odmjerite količinu informacija koju stavljate na slajd! NEMOJTE ČITATI TEKST SA SLAJDOVA! (Publika zna i sama čitati). Zadatak prezentatora je INTERPRETIRATI slajdove!

 Za predstavljanje vašeg rada na natjecanju imat ćete 15 minuta. To uključuje 10 minuta vašeg usmenog izlaganja i 5 minuta za raspravu. Voditelj, koji će koordinirati radom pojedine grupe, upozorit će vas kad vam preostaje 3 minute do isteka vremena za izlaganje. Nakon 15 minuta prezentacija se svakako prekida, čak i ako izlaganje nije dovršeno. To je važno radi ostajanja u okvirima programa te da bi se dalo jednake mogućnosti i onima koji dolaze iza vas. Trebate vježbati i isprobavati vaše izlaganje sve dotle dok ne budete sigurni da ćete sve uspjeti izložiti unutar raspoloživog vremena.

   

 

 

 

 

natrag
  

 

   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

natrag