HRVATSKA

 

PROJEKTI IZ GRUPE POKROV/TLO

 
 

FENOLOŠKO PRAĆENJE KRETANJA VEGETACIJE NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA
( I. faza - Pupanje bukve ovisno o mikrogeografskom položaju )

SREDNJA ŠKOLA DELNICE
Učenici: Goran Jerbić, Ivona Rački, Bojana Mihajlović, Marko Moguš
Mentori: Jadranka Čop Bajraktaraj, Miroslav Grgur

1. Istraživačka pitanja / Hipoteze
Ideja za projekt rodila se tijekom 2005./2006. kada smo primjetili u analizi naših temperaturnih podataka da su vrijednosti temperature u ožujku nešto više nego prijašnjih godina. Pretpostavili smo da bi to moglo utjecati i na raniji datum početka otvaranja pupova u
našem kraju.
Od našeg stručnog suradnika iz Hrvatskih šuma , dipl. Ing. Ivana Pleše Lukeže saznali smo da vrijeme otvaranja lisnih pupova kasni na svakih 1oo metara nadmorske visine u prosjeku za
2 – 4 dana. Da li je to uistinu tako i na terenu ili će otvaranje lisnih pupova biti odgovor na lokalne klimatske promjene saznat ćemo do kraja našega projekta.

2. Metode istraživanja
Odlučili smo da za početak našeg motrenja uzmemo bukvu kao našu domonantnu vrstu drveća. Odabrali smo šest lokacija ( Brod na Kupi 240mnm, Skrad 550mnm, Ravna Gora 816 mnm, Lokve 760 mnm, Fužine 730 mnm, Delnice 745 mnm) koje se razlikuju u nadmorskoj visini, a imaju i svoj mikrogeografski položaj. U motrenjima su nam pomogle ekipe naših globovaca koje smo dobro uputili. Oni javljaju svakodnevno promjene u našu bazu.
Koristeći se Globe protokolima za otvaranje pupova odredili smo koordinate (GPS), točnu nadmorsku visinu svake postaje te datum otvaranja lisnih pupova na granama dvaju stabala na svakoj postaji.

3. Prikaz podataka
Motrenja smo započeli krajem ožujka, prije no što se očekuje listanje na najnjžoj točci,
Brodu na Kupi, a traje još idanas na nekim lokacijama. Zbog naglog zatopljenja došlo je i do naglog otvaranja pupova. Iz dijelomično prikupljenih podataka vidljivo je da je otvaranje pupova započelo najranije 16. 04.i da se čak dogodilo istovremeno na različitim nadmorskim visinama( Brod na Kupi i Fužine ). Je li riječ o temperaturnoj inverziji?
Podatke o pupanju korelirat ćemo sa podacima za temperaturu i vlagu pojedinih lokacija.

4. Zaključci
Općenito možemo reći da su se ove godine ranije nego proteklih godina otvorili lisni pupovi bukve koja je vrlo dobar indikator lokalnih klimatskih promjena.
Ovim smo projektom ujedno htjeli pokazati učenicima koja je svrha Globe peograma gdje se sa različitih lokacija prikupljeni podaci obrađuju u jedinstvenoj bazi podataka.
Naša motrenja proširit ćemo i na druge vrste drveća, grmlja i nisko rašća što bi moglo pridonijeti i šumarskim studijama u našem kraju.

 

 

 

 
 

 

   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

na početnu stranicu