HRVATSKA

 

SMOTRE I NATJECANJA HRVATSKIH GLOBE  ŠKOLA - ZADAR 13. do 15. svibnja 2013.

 
 
ISTRAŽIVAČKI GLOBE PROJEKTI
Objavljeni su radovi, koji su dostavljeni u roku i koje su recenzenti odobrili. Radove je moguće otvoriti klikom na aktivni naslov

NAPUTAK ZA PRIPREMU NACRTA I OPISA TE PREZENTACIJE PROJEKTA NA DRŽAVNOJ SMOTRI

 
 

Popis projekata koji su odobreni za međužupanijsku smotru 2013

         
Naziv škole Mjesto Naziv projekta Prezime i ime mentora Recenzent
Srednja škola Mate Blažine Labin Labin Mahovine kao bioindikatori onečišćenja zraka “MOSS BAGS METODA”

Mira Hrvatin i
Čeda Perko

Mirko Ruščić
 
PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA Rijeka
 
ODRAZ TLA U MIRISU RUŽMARINA

MARINA PAVLIĆ i IRENA SABO

Borjanka Smojver
 
Medicinska škola u Rijeci Rijeka
 
Istraživanje kvalitete vode Mrtvog kanala 

Tatjana Holjević

Renata Matoničkin Kepčija 
OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija Opatija
 
Kakvoća mora na opatijskim plažama

Dragica Rade

Renata Matoničkin Kepčija 
OŠ I. G. Kovačića Delnice 
OŠ I. Trohar Fužine
Delnice
Fužine
 
Jesen 2012. Jadranka Čop Bajraktaraj Janja Milković
 
OŠ P.Zrinski Čabar Utjecaj čovjeka na život u Biškom potoku Vlainić Milica Renata Matoničkin Kepčija 
Gimnazija Karlovac Karlovac Kvaliteta tla u Karlovačkoj staroj jezgri Jasminka Žiža Borjanka Smojver

Šumarska škola,
OŠ Šime Budinića, V. gimnazija Vladimira Nazora, Srednja škola Petrinja
 
Karlovac
Zadar
Split
Petrinja
 
Rječica, rijeka, more, temperatura

 
Mladen Matvijev


 
Marina Grčić


 
OŠ Lj. Babić
 
Jastrebarsko
 
Jezero u parku Erdody
 
Mihaljević Ivka,
Ribarić Nikolina
 
Renata Matoničkin Kepčija
 
II OŠ Čakovec Čakovec GLOBE za dostojanstvo Roma Biljana Forgač Borjanka Smojver
OŠ "Ljudevit Gaj"Krapina
 
Krapina
 
Otopljeni kisik u Krapinčici
 
Ružica Novak   Miljenka Hršak
 
Renata Matoničkin Kepčija 
 
SŠ Prelog
 
Prelog
 
Makrozoobentos Dubravskog jezera i lijevog drenažnog kanala uz Dubravsko jezero
 
Kristina Jančec
 
Renata Matoničkin Kepčija
 
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica Virovitica
 
Određivanje ekološke vrijednosti  lipa u Virovitici  Jasna Razlog Grlica
 
Mirko Ruščić
 
OŠ Šime Budinića
 
Zadar
 
Tlo (temperatura tla / dvije postaje)
 
Klarin Zrinka
 
Borjanka Smojver
 
OŠ Zadarski otoci
 
Zadar
 
Mikrobiološka analiza pitke vode na planinarskoj stazi u NP Paklenica
 
Kozličić Irina
 
Renata Matoničkin Kepčija
 
OŠ Valentina Klarina Preko Dnevni hod temperature zraka i vlažnosti zraka Dubravica Jasminka Janja Milković
ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA Zagreb Kako temperatura utječe na relativnu vlažnost  Mirjana Krpan Janja Milković
XV.GIMNAZIJA Zagreb Utjecaj temperature tla na padanje lišća  drveća   Mihaela Marceljak Ilić Borjanka Smojver
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE
 
Zagreb
 
Govore li godovi o ljudima?
 
Ira Beck, Marinela Labaš
 
Mirko Ruščić
 
HORVATI
 
Zagreb
 
Biljke našeg zavičaja
 
Suzana Delić, Dubravka Rušnov
 
Mirko Ruščić
 
Gimnazija "Matija Mesić"
 
Slavonski Brod
 
Comenius GLOBE SCRC: Rezultati skupine za izučavanje aerosola Mirjana Stanić, Marina Gojković
 
Marina Grčić
 
OŠ "Ivan Goran Kovačić" Slavonski Brod Anita Hrgović
 
 
OŠ "Đuro Pilar" Slavonski Brod Tko koga grije, zrak tlo ili tlo zrak? Ivan Ilišević
 
Marina Grčić
 
OŠ "M.A.Relković" Davor
 
Ivica Gelemanović
 
 

 

 

 natrag


na početnu stranicu