HRVATSKA

 

RAZREDNA NASTAVA

 
 

GLOBE U NASTAVI
KORELACIJA SADRŽAJA GLOBE PROGRAMA S NASTAVNIM SADRŽAJIMA U RAZREDNOJ NASTAVI

 

PRVI RAZRED
 

1.

ŠKOLA

Idemo u školu

- razlikovati školsko okružje i prostorije u školi

IN - obilazak neposrednog školskog okružja; udžbenik, vježbenica

2.

PRIRODA

Jesen izvanučionička nastava

 - opisati vremenske prilike u okolišu

 - spoznati temeljna obilježja jeseni

IN - obilazak školskog okružja, uočavanje promjena u okolišu

 

3.

VRIJEME

Godišnja doba

 - imenovati i razlikovati godišnja doba

- prikazivati vremenske prilike uz pomoć dogovorenih znakova

IZIP - neposredna stvarnost, fotografije kalendara koje prikazuju razl. god. doba, aplikacije

4.

PRIRODA

Jesen slikovni kalendar okoliša

 - prikazati slikom današnje vrijeme na kalendaru prirode razvijati sposobnosti motrenja, opisivanja i bilježenja promjena

PR - kalendar prirode; udžbenik, vježbenica

5.

PRIRODA

Što u jesen rade ljudi u selu/gradu

 - saznati što se ubire u voćnjaku, vinogradu, oranicama u jesen

 - prepoznati što ljudi kupuju na tržnici u jesen

IZIP - neposredna stvarnost, IN obilazak vrta, polja, tržnice;
udžbenik, vježbenica

6.

Životinje u jesen

 - spoznati promjene u okolišu i njihov utjecaj na život životinja

 - imenovati ptice selice, stanarice i životinje koje spavaju zimski san

IZIP - neposredno okružje, TV zapis; udžbenik, vježbenica

7.

Zimi u susret

- opisati vremenske prilike u kasnu jesen

- objasniti utjecaj jesenskih promjena na biljke i životinje

IZIP, IN - neposredno okružje, PR izrada plakata; udžbenik, vježbenica

8.

NAŠE MJESTO

Živimo u gradu/selu

- imenovati mjesto u kojem živimo

 opisati naše mjesto

IN - obilazak mjesta stanovanja; udžbenik, vježbenica

9.

PRIRODA

Zima izvanučionička nastava

- opisati vremenske prilike u okolišu

- prepoznati i označiti temeljna obilježja zime

IN - obilazak školskog okružja zimi, uočavanje promjena u okolišu

10.

Zimske radosti i brige

- označiti zimsko vrijeme

- izdvojiti obilježja zime: hladnoću, snijeg, poledicu

IZIP TV - zapis o zimi; udžbenik, vježbenica

11.

PRIRODA

Proljeće izvanučionička nastava

- opisati vremenske prilike u okolišu

- prepoznati i označiti temeljna obilježja proljeća

IN - obilazak školskog okoliša u proljeće, uočavanje promjena u okolišu

12.

Vjesnici proljeća

- izdvojiti vjesnike proljeća u okolišu

- prepoznati i imenovati vjesnike proljeća u okolišu

IZIP - izvorna stvarnost: proljetnice; PR izrada plakata; udžbenik, vježbenica

13.

Proljeće u gradu/selu

- izabrati temeljna obilježja proljeća, vremenske prilike, promjene u prirodi, biljke, životinje i rad ljudi

IZIP - neposredno okružje, osobno učeničko iskustvo; udžbenik, vježbenica

14.

Čuvamo naš okoliš izvanučionička nastava

- razvijati ekološko osvješćivanje učenika/učenica

- razvijati pravilno stajalište za život u suglasju s prirodom

IN - obilazak školskog okružja, uočavanje pozitivnih rješenja čuvanja okoliša

15.

Čuvamo naš okoliš

- razlikovati smeće od otpada razlikovati spremnike za plastiku, papir, staklo

IZIP - izvorna stvarnost: spremnici, crne vreće, otpadni materijal; udžbenik, vježbenica

16.

Kultura življenja ponavljanje i uvježbavanje

- primjenjivati i pravilno rabiti pojmove: okoliš, smeće, otpad, čuvanje i unapređivanje okoliša

IZIP - nastavna sredstva i pomagala rabljena pri spoznavanju; udžbenik, vježbenica

17.

PRIRODA

Ljeto izvanučionička nastava

- opisati vremenske prilike u okolišu

- izdvojiti obilježja ljeta: sunčane dane, vrućinu, pljuskove kiše

IN - obilazak školskog okružja u lipnju, uočavanje promjena u okolišu

18.

PRIRODA

Stiže ljeto

- izdvojiti obilježja ljeta

- imenovati i razlikovati ljetno voće i povrće

IZIP -  neposredno okružje; udžbenik, vježbenica

19.

Ljetni školski odmor

- imenovati godišnja doba

- razlikovati obilježja pojedinoga godišnjeg doba

- razumjeti slijed godišnjih doba

IZIP - osobna učenička iskustva; udžbenik, vježbenica

20.

Promjene u prirodi zbivaju se tijekom određenog vremena

- opisati promjene u prirodi tijekom godine

- razlikovati pojmove: jesen, zima, proljeće, ljeto

IZIP - učenički kalendari prirode i rada ljudi, vremenska vrpca; udžbenik, vježbenica

 

DRUGI RAZRED

 

1.

SNALAŽENJE U PROSTORU

Glavne strane svijeta

- odrediti glavne strane svijeta uz pomoć Sunca

- imenovati strane svijeta i njihove kratice

IZIP, IN, PR  izvorna stvarnost; određivanje strana svijeta; udžbenik, vježbenica

2.

Snalaženje u prostoru 

- odrediti stajalište

- imenovati predmete i objekte na glavnim stranama svijeta

- imenovati općinu u kojoj živimo

IZIP, IN, PR  izvorna stvarnost; školsko dvorište, okolica škole; udžbenik, vježbenica

3.

Snalaženje prema kućnim brojevima

- usvojiti pojam kućnog broja

- razlikovati redanje kućnih brojeva u ulici i na trgu

- izdvojiti adresu škole

IZIP  - izvorna stvarnost; okolica škole, ulica, trg;  udžbenik, vježbenica

4.

Snalaženje u prostoru, uvježbavanje  izvanučionička nastava

- prepoznati na kućama kućne brojeve

- razlikovati redanje kućnih brojeva u ulicama i na trgu

IZIP, IN  izvorna stvarnost; okolica škole, ulica, trg udžbenik, vježbenica

5. 

PRIRODA
Kalendar promjena u okolišu

- imenovati sastavnice kalendara promjena u okolišu (padaline, naoblaka, biljke, životinje i rad ljudi)

IZIP -  izvorna stvarnost; fotografije, crteži, kalendar promjena u okolišu; udžbenik, vježbenica

6. 

Jesen  izvanučionička nastava

- povezati promjene u prirodi s promjenom godišnjih doba

- opisati promjene na biljkama i životinjama u jesen

IZIP, IN  izvorna stvarnost; fotografije, slike, zapisi za plakat;
udžbenik, vježbenica

7. 

Jesen  kiše rominjaju

- odrediti početak i kraj jeseni

- razlikovati listopadne i vazdazelene biljke

- imenovati dijelove drveća

IZIP  - izvorna stvarnost; videozapis, slike listopad. i vazdazelenih biljaka udžbenik, vježbenica

8. 

SNALAŽENJE U VREMENU
Mjerenje vremena

- imenovati jedinice za mjerenje vremena: sat, minuta, dan, mjesec, godina

- opisati različite ure

IZIP - izvorna stvarnost; različite ure; udžbenik, vježbenica

9. 

 Snalaženje na uri  uvježbavanje

- razlikovati vrste ura

- izmjeriti vrijeme različitim urama

- obilježiti vrijeme na urama

IZIP -  izvorna stvarnost; ura s kazaljkom; udžbenik, vježbenica

10. 

Jedan dan

- odrediti jedan dan

- razlikovati dijelove dana

- povezati pozdrave tijekom dana s dobom dana

IZIP - izvorna stvarnost; nastavna slika dana, vremenska traka dana;  udžbenik, vježbenica

11. 

Jedna godina  kalendar

- odrediti vrijeme jedne godine

- imenovati mjesece u godini

- označiti redni broj mjeseca

- odrediti i objasniti nadnevak

IZIP -  izvorna stvarnost; ovogodišnji kalendar, vremenska traka godine; udžbenik, vježbenica

12,

Kućanski aparati

- imenovati kućanske poslove

- opisati raznovrsne kućanske aparate i način njihova rada

- opisati načine štednje energije

IZIP - izvorna stvarnost; mali kućanski aparati, pokazivanje, uporaba; udžbenik, vježbenica

13. 

Zaštita od požara

- razlikovati vatru od požara

- objasniti kako nastaje i kako se gasi požar

- doznati tel. broj vatrogasaca

IZIP, PR  izvorna stvarnost; materijal i pribor za pokus; udžbenik, vježbenica

14. 

PRIRODA
Zima  izvanučionička nastava

- ocijeniti naoblaku, padaline, temperaturu zraka

- opisati biljke, životinje i djelatnost ljudi zimi

IZIP, IN  izvorna stvarnost; fotografije, slike, zapisi za plakat; udžbenik, vježbenica

15. 

Zima  hladno je i sniježi

- odrediti početak i kraj zime

- usporediti duljinu dana i noći

- opisati biljke i životinje zimi

- imenovati zimske športove

IZIP -  izvorna stvarnost; videozapis, slike listopad. i vazdazel. biljaka zimi; udžbenik, vježbenica

16. 

OSN. PRIR.ZEMLJ. OBILJ. ZAVIČAJA Naši su zavičaji različiti

- odrediti zavičaj

- prepoznati različite zavičaj u Hrvatskoj

- razlikovati obilježja zavičaja

IZIP -  izvorna stvarnost; videozapis, slike o različitim zavičajima; udžbenik, vježbenica

17. 

Moj zavičaj

- imenovati svoj zavičaj

- opisati izgled svojeg zavičaja

- konkretizirati osnovna obilježja svojeg zavičaja

IZIP - izvorna stvarnost; videozapis, fotografije, prospekti, plakati; udžbenik, vježbenica

18. 

Vode u zavičaju

- imenovati vode u zavičaju

- razlikovati vode stajaćice od tekućica

- razlikovati dijelove tekućice

IZIP, IN  izvorna stvarnost; vode u zavičaju; udžbenik, vježbenica

19. 

More

- imenovati naše more

- opisati izgled mora

- razlikovati more, obalu, otok, poluotok, plimu i oseku

IZIP -  izvorna stvarnost; videozapis, fotografije, slikovnice; udžbenik, vježbenica

20.

Zaštita i čuvanje našeg zavičaja

- navesti postupke kojima učenici mogu pripomoći u zaštiti, očuvanju i unapređivanju okoliša

IZIP, PR  izvorna stvarnost; materijal i pribor za recikliranje; udžbenik, vježbenica

21.

Osnovna prirodnozemljopisna obilježja zaviČaja  ponavljanje

- razlikovati i pravilno primijeniti pojmove spoznane u nastavnoj cjelini

IZIP -  rabljen u spoznavanju novog nastavnog sadržaja; udžbenik, vježbenica

22. 

Osnovna prirodnozemljopisna obilježja zaviČaja  provjeravanje

- provjeriti znanje učenika iz cjeline OSNOVNA PRIRODNOZEMLJOPISNA OBILJEŽJA ZAVIČAJA

Zadaci za ispitivanje znanja  cjelina Osnovna prirodnozemljopisna obilježja zaviČaja

23. 

Sijemo i sadimo

- razlikovati biljke, skupine biljaka (žitarice, povrće, voće)

- razlikovati sijanje od sadnje te berbu od žetve

IZIP, PR  izvorna stvarnost; pribor i materijal za pokus; udžbenik, vježbenica

24. 

Uzgajamo životinje

- imenovati pojedine životinje i njihove mlade

- razlikovati domaće od divljih životinja

IZIP - izvorna stvarnost; videozapis, aplikacije domaćih životinja; udžbenik, vježbenica

25.

PRIRODA
Proljeće  izvanučionička nastava

- ocijeniti naoblaku, padaline, temperaturu zraka

- opisati biljke, životinje i djelatnost ljudi u proljeće

IZIP, IN  izvorna stvarnost; fotografije, slike, zapisi za plakat; udžbenik, vježbenica

26.

Proljeće  priroda se budi

- odrediti početak i kraj proljeća

- imenovati proljetne mjesece

- prepoznati proljetnice u zavičaju

IZIP -  izvorna stvarnost; proljetnice, videozapis, biljke i životinje u proljeće; udžbenik, vježbenica

27.

PRIRODA
Ljeto  izvanučionička nastava

- ocijeniti naoblaku, padaline, temperaturu zraka

- opisati biljke, životinje i djelatnost ljudi u ljetu

IZIP, IN  izvorna stvarnost; fotografije, slike, zapisi za plakat; udžbenik, vježbenica

28.

Stiže ljeto  toplo je

- odrediti početak i kraj ljeta

- imenovati ljetne mjesece

- opisati oblačenje ljudi i provođenje godišnjih

IZIP - izvorna stvarnost; biljke i životinje, ljetna odjeća i obuća; udžbenik, vježbenica

 

TREĆI RAZRED

  

1.

 

SNALAŽENJE U PROSTORU

Stajalište i obzor

— razlikovati stajalište i odredište

— odrediti obzor, vidik, horizont

odrediti obzornicu ili obzorovu crtu

IZIPIP — neposredna stvarnost, udžbenik, vježbenica

IN — PR — određivanje stajališta, obzora
i obzornice

2.

 

Glavne i sporedne strane svijeta

— označiti glavne strane svijeta

— imenovati sporedne strane svijeta

— razlikovati glavne i sporedne strane svijeta

IZIPIP — neposredna stvarnost, udžbenik, vježbenica

IN — PR — određivanje strana svijeta

 

 

3.

 

Orijentacija s pomoću Sunca i znakova u prirodi

— odrediti orijentaciju ili snalaženje

— skicirati glavne i sporedne strane svijeta u prirodi i u učionici

IN — PR — određivanje strana svijeta
u prirodi

IZIPIP — neposredna stvarnost, udžbenik, vježbenica

4.

Orijentacija s pomoću kompasa

— opisati kompas

— odrediti strane svijeta u prirodi i u učionici s pomoću kompasa

 

IN — PR — određivanje strana svijeta
u prirodi i u učionici

IZIP — kompas, udžbenik, vježbenica

5.

SPOZNAVANJE I ISTRAŽIVANJE PRIRODE

Spoznavanje prirode

— saznati što su priroda i prirodoslovlje

— razlikovati prirodu, prirodnine, prirodne promjene, prirodoslovlje

IZIP — neposredna stvarnost, udžbenik, vježbenica

 

6.

 

Motrenje prirode i djelatnosti ljudi u jesen

— nabrojiti podatke koje sadrži kalendar prirode i djelatnosti ljudi

— prepoznati motrenje kao način spoznavanja prirode

IN-PR — vođenje kalendara prirode i djelatnosti ljudi

IZIPIP — neposredna stvarnost, udžbenik, vježbenica

7.

Jestive šumske plodine

— opisati i razlikovati plodove divlje ruže, pitomog kestena, lijeske, drijenka, borovnice i kupine

IZIP — neposredna stvarnost: grančice s plodovima (divlja ruža, pitomi kesten, lijeska, borovnica, kupina)

udžbenik, vježbenica

 

8.

 

Istraživanje prirode

— odrediti pokus, eksperiment, kao način istraživanja prirode

— izvesti, nabrojiti i narisati tijek pokusa

IZIP — PR — Što nastaje međudjelovanjem octa i praška za pecivo

IZIP — neposredna stvarnost, udžbenik, vježbenica

 

9

 

Ponašanje tekućine na različitim temperaturama

— odrediti temperaturu

— dokazati pokusom da se povišenjem temperature tekućina širi

IZIP — PR — Kako se tekućina ponaša na različitim temperaturama

IZIP — neposredna stvarnost, udžbenik,

 

10.

 

Mjerenje temperature

— odrediti Celzijev stupanj

— opisati termometar

— izmjeriti temperaturu

— razlikovati različite termometre

IZIP — neposredna stvarnost: različiti termometri, udžbenik, vježbenica

 

11.

NASTAJANJE I SNALAŽENJE
NA ZEMLJOVIDU

Umanjezino prikazivanje udaljenosti

— procijeniti i izmjeriti udaljenost između dva stabla

— nacrtati umanjenu udaljenost

— obilježiti umanjenje 1: 10; 1: 100

IN — PR: umanjeno prikazivanje udaljenosti

IZIP — neposredna stvarnost, udžbenik, vježbenica

 

12

 

Tlocrt jednostavnih predmeta i školske učionice

— odrediti tlocrt

— narisati tlocrt jednostavnih predmeta

— nacrtati tlocrt školske učionice

IZIP — kutija žigica, omotni papir s mrežom

tlocrt školske učionice

PR — snalaženje na tlocrtu učionice

 

13.

 

Tlocrt igrališta

— orijentirati se u prostoru

— procijeniti i izmjeriti dužinu i širinu igrališta

— skicirati tlocrt igrališta

IN — PR — izrada tlocrta igrališta

metar, štapići od 1 dm, papir

IZIP — neposredna stvarnost, udžbenik, vježbenica

 

14.

 

Maketa i plan škole s bližom okolicom

— izgraditi maketu okolice škole

— orijentirati se na maketi škole i bliže okolice

— opisati maketu učionice i škole

IN — PR — izrada skice okolice škole

PR — izrada makete učionice i okolice škole

IZIP — udžbenik, vježbenica

 

15.

 

Plan naselja

— odrediti: plan; dogovoreni znak ili simbol; tumač znakova ili legendu

— skicirati plan naselja

IN — PR — izrada skice plana mjesta

PR — izrada makete mjesta

IZIP — pješčanik, udžbenik, vježbenica

 

16

 

Snalaženje na planu mjesta —

uvježbavanje i ponavljanje

— razlikovati i primijeniti pojmove: model, maketa, plan, dogovoreni znak, legenda

— imenovati objekte na planu;

IZIP — pješčanik, maketa, pregledni plan naselja, udžbenik, vježbenica

PR — orijentacija učenika po planu naselja

 

17.

 

Izgled zemljišta je raznolik

— odrediti: nizinu, uzvisine: brežuljak, goru, planinu, reljef

— razlikovati dijelove uzvisine: podnožje, vrh, padinu

IZIP — pješčanik, model uzvisine

udžbenik, vježbenica;

 

18.

 

Crtanje uzvisina

 

— izrada reljefa okolice škole

— prikazati uzvisine s pomoću slojnica

— odrediti reljef

IZIP — pješčanik, model uzvisine

višeslojne prozirnice

VK — Crtamo brda i uzvisine

udžbenik, vježbenica;

 

19.

 

Izrada zemljovida — zemljopisne karte

 

 

— odrediti: zemljopisnu kartu — zemljovid

— povezati boje na zemljovidu s izvornom stvarnošću;

IZIP — rabljeni u obradi

EF — Crtamo uzvisine

kartografski diktat

 

20.

 

Nastajanje i snalaženje na zemljovidu

vježbanje i ponavljanje

— razlikovati i primijeniti pojmove: reljef: uzvisine, nizine, zemljopisna karta — zemljovid, mjerilo na zemljovidu

Zadaci za ispitivanje znanja — KARTOGRAFSKA PISMENOST

 

21.

 

Zemljopisna karta — zemljovid zavičajne regije

— prepoznati na zemljovidu županije svoju okolicu

— odrediti smještaj zavičajne regije na zemljovidu

IZIP — zemljovid županije,

TV — zapis o županiji

županijski priručnik

22.

KLIMA I ŽIVOTNE ZAJEDNICE ZAVI»AJNE REGIJE

Vrijeme i klima

 

— odrediti vrijeme i klimu

— povezati podatke iz kalendara prirode s klimom u zavičajnoj regiji

IZIP — zemljovid županije, podaci iz kalendara prirode

županijski priručnik

 

23

 

Biljni i životinjski svijet

 

 

— poznavati najpoznatije životne zajednice zavičajne regije i predstavnike biljnog i životinjskog svijeta

IZIP — neposredna stvarnost

županijski priručnik

 

24.

 

Zaštita prirode

— odrediti zaštitu prirode

— objasniti zaštitu okoliša

— imenovati zaštićene prostore, biljke i životinje u zavičaju

IZIP — izvorna stvarnost

fotografije zaštićenih prostora, biljaka
i životinja

rad ljudi na zaštiti prirode

 

25

SPOZNAVANJE I ISTRAŽIVANJE PRIRODE

Ovogodišnja zima — spoznavanje rezultata motrenja

— prikazati ovogodišnju zimu na temelju rezultata motrenja

— izdvojiti temeljna ovogodišnja zimska obilježja

IZIP — neposredna stvarnost

podaci iz kalendara prirode

udžbenik, vježbenica

26

 

Biljke zimi

— prepoznati prilagodbe biljaka da zimu preživljavaju u pupovima ili podzemnim dijelovima ili sjemenkama

IZIP— PR — Cvjetovi se razvijaju iz cvjetnih pupova

IN — IZ — proljetnice — podzemni dijelovi, sjemenke nekih biljaka

 

27.

 

Motrenje prirode i djelatnosti ljudi u proljeće

— odrediti proljetnu ravnodnevnicu

— razlikovati pretproljeće, rano proljeće i pravo proljeće

IN — PR — vođenje kalendara prirode
i djelatnosti ljudi

IZIP — neposredna stvarnost, vježbenica, udžbenik

 

28

VODE U ZAVI»AJU I NJIHOVO ZNA»ENJE

 

Vode tekućice

— odrediti vodotok ili tekućicu

— razlikovati rijeku od potoka

— označiti na vodotoku: izvor, korito i ušće, obale

IN — neposredna stvarnost

IZIP — udžbenik, vježbenica

 

29.

 

Živi svijet u tekućim vodama

 

 

— razlikovati drveće uz vodu

— razlikovati životinje uz vodu

— opisati i nacrtati dijelove tijela šarana

IZIP — neposredna stvarnost:
granice vrbe i topole, ribe

udžbenik, vježbenica

 

30.

 

Živi svijet u tekućim vodama — vježbanje i ponavljanje

— razlikovati i primijeniti pojmove: tekućica, rijeka, potok, živi svijet u tekućicama

 

IZIP — rabljeni u obradi novog gradiva

udžbenik, vježbenica

31.

 

Vode stajaćice

 

 

— odrediti stajaće kopnene vode

— razlikovati: lokve, močvare, bare, jezera

— odrediti more

IN — neposredna stvarnost

IZIP — neposredna stvarnost

udžbenik, vježbenica

32.

 

Živi svijet u stajaćim kopnenim vodama

— razlikovati biljke uz vodu trsku, rogoz, lopoče,

— opisati i razlikovati životinje u stajačicama, žaba, čaplja, roda

IN — PR — razvitak žabe

IZIP — neposredna stvarnost

EF — Bara

udžbenik, vježbenica

 

33.

 

Živi svijet u kapljici vode

— dokazati da mikroorganizmi žive u vodi

— objasniti da se samo zdrava voda smije rabiti za piče

IZIP — PR — mikroorganizmi žive u vodi (mikroskopiranje)

udžbenik, vježbenica

 

34.

 

More

 

 

— odrediti more

— nabrojiti svojstva mora;

— opisati značenje mora u gospodarstvu

IZIP — rabljeni u obradi novoga gradiva

EF — Iz života u moru

udžbenik, vježbenica

 

35.

 

Gospodarska važnost vode

 

 

— poznavati važnost vode za živi svijet

— konkretizirati kako ljudi dolaze do vode, princip vodovoda;

IZIP — PR — modelirati princip rada vodovoda

udžbenik, vježbenica

 

36.

 

Onečišćenje i zaštita vode

— poznavati načine sprečavanja onečišćenja vode

— navesti načine štednje vode u kućanstvu;

IZIP — PR — modelirati pročišćivač

udžbenik, vježbenica

37.

 

Zaštita i čuvanje okoliša

- odrediti pojmove: kućno smeće, otpad, opasni otpad, sanitarni deponij, ugroženi okoliš

IZIP — neposredna stvarnost

promidžbeni plakati o zaštiti okoliša

udžbenik, vježbenica

 

38.

 

Ovogodišnje proljeće — obrada rezultata motrenja iz kalendara prirode

— prikazati ovogodišnje proljeće na temelju rezultata motrenja

— iznijeti njegova temeljna obilježja

IZIP — neposredna stvarnost

kalendar prirode

udžbenik, vježbenica

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTI RAZRED

 

 

   6.

 

Republika Hrvatska i susjedne zemlje

— označiti RH na zemljovidu Europe;

— označiti na zemljovidu susjede RH područja RH

IZIP:  zemljovidi: Europe i Republike Hrvatske;

udžbenik, vježbenica

 

  7.

 

 

Zemljopisna raznolikost domovine Hrvatske

— odrediti i na zemljovidu pokazati prirodno-zemljopisna područja RH; — odrediti RH kao srednjoeuropsku i  mediteransku državu

IZIP: zemljovid RH, udžbenik, vježbenica, atlas prirode i društva 

 

 10.

 

 

ŽIVOTNI UVJETI

Priroda oko nas

Priroda nas okružuje

— odrediti: prirodu, prirodnine, tvar, prirodoslovlje;

— razlikovati živu i neživu prirodu

— navesti osnovna obilježja živih bića;

IN — IIZIP: izvorna stvarnost;

udžbenik, vježbenica

 

 11.

 

 

 

O čemu ovisi živi svijet

— odrediti i dokazati pokusima životne uvjete;

— nabrojiti životne činioce na Zemlji:

voda, zrak, svjetlost, toplina i hrana

IZIP:  PR: Uvjeti života;

udžbenik, vježbenica

 

 13.

 

 

 

Sunce — izvor svjetlosti i topline

— dokazati pokusom o čemu ovisi jačina rasvjete;

— objasniti utjecaj Sunca na promjene vremena tijekom dana i godine

IZIP:  pokus: O čemu ovisi jačina rasvjete;

udžbenik, vježbenica

 

 14.

 

 

 

Svojstva vode

— dokazati pokusima svojstva vode: tekućina, kapljevina, boja, okus, miris, vrelište, ledište, agregatna stanja;

IZIP: PR: Istraži svojstva vode;

EF: Agregatna stanja vode, Voda

udžbenik, vježbenica

 

 15.

 

 

Svojstva vode — vježbanje i ponavljanje

— opisati pokuse;

— odrediti: led, tekuću vodu, vodenu paru, vrelište, ledište

IZIP: udžbenik, vježbenica

 

 16.

 

 

 

Kruženje vode u prirodi

— dokazati pokusom kruženje vode u prirodi;

— odrediti oborine ili padaline;

— opisati kruženje vode u prirodi

IZIP: PR Kruženje vode u prirodi;
udžbenik, vježbenica

 

 18.

 

 

 

Zrak nas okružuje

— opisati nalaženje zraka u prirodi i značenje za živa bića;

— dokazati pokusima svojstva zraka;

— očitati tlak zraka na barometru

IZIP: PR: Istraži svojstva zraka

udžbenik, vježbenica

 

19.

 

 

 

Sastav zraka

— dokazati pokusima sastav zraka;

— odrediti: kisik, dušik, ugljikov dioksid

IZIP: PR: Sastav zraka

udžbenik, vježbenica

 

20.

 

 

Predviđanje vremena

— odrediti vrijeme;

— opisati rad meteorologa

IZIP: vremenske prognoze iz dnevnog tiska;

 udžbenik, vježbenica

 

 22.

 

 

 

Postanak tla

— odrediti tlo i građu tla;

— dokazati djelovanje temperature na čvrsta tijela;

— opisati postanak tla

IN: tlo u okolišu;

IZIP: PR: Djelovanje temperature na čvrsta tijela;

udžbenik, vježbenica

 

 23.

 

 

 

Sastav i vrste tla

— dokazati pokusima sastav tla;

— odrediti sastav i vrste tla;

— razlikovati vrste tla:

— objasniti povećavanje plodnost tla

IZIP: PR; Sastav tla;

uzorci tala;

udžbenik, vježbenica

 

 25.

 

 

 

Onečišćavanje i zaštita vode, zraka i tla

— dokazati pokusima onečišćavanja tla zraka i vode na život biljaka;

— odrediti otpadnu vodu, onečišćeni zrak — smog, pročišćivač

IN utjecaj onečišćavanja u okolišu

IZIP: PR Utjecaj onečišćavanja na život biljaka

udžbenik, vježbenica

 

 29.

 

 

BREŽULJKASTI I BRDOVITI KRAJEVI PANONSKOG  PROSTORA  HRVATSKE

Prirodno-zemljopisna obilježja brežuljkastih i  brdovitih krajeva

— pokazati na zemljovidu brežuljkasta i brdovita područja panonskog prostora  Hrvatske;

— odrediti pobrđe, prisojnu i osojnu stranu;

IZIP:  zemljovid RH, videozapis, fotografije, zidni plakat;

udžbenik, vježbenica

30.

 

 

GORSKO-PLANINSKI PROSTOR  HRVATSKE

Prirodno-zemljopisna obilježja gorsko-
-planinskih krajeva

— odrediti gorsko-planinske prostore Hrvatske;

— pokazati i imenovati na zemljovidu najpoznatije planine i gore RH;

— opisati gorska obilježja;

IZIP:  zemljovid RH, videozapis, fonografije gorskih prostora Hrvatske;

zidni plakat;

udžbenik, vježbenica

 

 31.

 

Voda i ljepota krajolika — veliko bogatstvo gorskih krajeva

— nabrojiti i pokazati na zemljovidu najveće rijeke i jezera gorskog prostora

IZIP:  zemljovid RH;

udžbenik, vježbenica

 

 32.

 

 

 

Bogatstvo šumskog pokrivača

— opisati životne uvjete u šumi;

— odrediti listopadnu, miješanu
i kontinentalnu vazdazelenu, crnogoričnu šumu;

IN  obližnja šuma (grančice šumskog drveća);

EF  Šuma

udžbenik, vježbenica

 

33

 

 

 

Prirodno-zemljopisna obilježja
gorsko-planinskih krajeva — ponavljanje

— razlikovati i pravilno koristiti pojmove: gorski-planinski prostor Hrvatske, prirodne ljepote gorskih dijelova, šumsko drveće i životinje

IZIP:  zemljovid RH;

udžbenik, vježbenica

 

34.

 

 

 

ŽIVA PRIRODA

Život zelene biljke

— odrediti: sjemenku, uvjete klijanja, dijelove biljke;

— raščlaniti sjemenku graha i imenovati njene dijelove;

IZIP: PR: Građa sjemenke, Uvjeti klijanja, Klijanje sjemenke

udžbenik, vježbenica

35,

 

 

 

Zelena biljka proizvodi hranu

— odrediti zadaću zelene biljke u prirodi;

— objasniti kako zelena biljka proizvodi hranu i kisik, veže sunčanu energiju i tako omogućava život u prirodi

IZIP: PR Zelena biljka proizvodi hranu;

udžbenik, vježbenica

 

 36.

 

 

 

Razmnožavanje biljaka

— odrediti cvijet, sjemenku i plod;

— raščlaniti cvijet i imenovati njegove glavne dijelove;

— opisati oprašivanje

IZIP: izvorna stvarnost;

PR Promatranje građe cvijeta;

udžbenik, vježbenica

 

37.

 

 

 

Međusobna ovisnost biljaka i životinja

— odrediti: zelene biljke proizvođače hrane i životinje kao potrošače;

— razlikovati: biljoždere, sveždere
i mesoždere;

IZIP: EF Povezanost žive i nežive prirode

udžbenik, vježbenica

 

 38.

 

 

NIZINSKI KRAJEVI PANONSKOG PROSTORA HRVATSKE

Prirodno-zemljopisna obilježja nizinskih predjela

— imenovati i pokazati na zemljovidu  nizinske krajeve panonskog prostora RH;

— razlikovati močvarne nizine, suhe ravnice i više predjele;

— pokazati veće rijeke

IZ  zemljovid RH; videozapis, fotografije nizinskih prostora;

zidni plakat;

udžbenik, vježbenica

39.

 

 

 

Život na travnjaku

— odrediti: travnjak, pašnjak i livadu;

— opisati životne uvjete na travnjaku;

— prepoznati najpoznatije biljke i životinje travnjaka

IN: izvorna stvarnost;

herbarski primjerci biljaka;

preparati i slike životinja

udžbenik, vježbenica

40.

 

 

PRIMORSKI PROSTOR DOMOVINE HRVATSKE

Jadransko more i hrvatski otoci

— pokazati na zemljovidu dijelove primorskog prostora,— objasniti važnost Jadranskog mora za RH,— pokazati najveće otoke, poluotoke, zaljeve

IZIP:  videozapis, fotografije;

zidni plakat;

zemljovid RH;

udžbenik, vježbenica

41.

 

 

 

Prirodno-zemljopisna obilježja primorskog prostora

— označiti prirodno-zemljopisna obilježja primorske Hrvatske: sredozemna klima, kraška obilježja (kraška polja, ponori, jame), crvenica

IZIP:  zemljovid RH;

udžbenik, vježbenica

42.

 

 

 

Život u primorskoj vazdazelenoj šumi

— razlikovati primorsku vazdazelenu šumu, šikaru (makiju) i krš;

— prepoznati hrast crniku, lovor, planiku i životinje: čagalj, poskok, blavur,

IN  IZ  herbarski primjerci biljaka;

slike životinja;

udžbenik, vježbenica

 

43.

 

 

 

Živa bića uz more i u moru

— opisati životne uvjete u moru;

— prepoznati alge, npr. morsku salatu i životinje: priljepak, dagnja, jastog, hobotnica, sipa, srdela, skuša i dr.

IZIP:  izvorna stvarnost, herbarski primjeri algi;

preparati i slike životinja;

udžbenik, vježbenica

 

 44.

 

 

 

ŽIVA PRIRODA

Prirodne zanimljivosti Hrvatske

— odrediti nacionalne parkove, rijetke i ugrožene biljne  i životinjske vrste;

— nabrojiti i pokazati na zemljovidu RH nacionalne parkove

IZIP: zemljovid RH;

fotografije nacionalnih parkova, zaštićenih biljaka i životinja

udžbenik, vježbenica

 

45.

 

 

 

»čovjek i okoliš

— objasniti kruženje tvari u prirodi;

— označiti nedostatak hrane, energije i onečišćenje i zagađenje kao najveće probleme u razvoju čovječanstva

IN; IZIP: neposredna stvarnost: onečišćenje okoliša i zaštita prirode; fotografije iz okolice mjesta;

udžbenik, vježbenica

  

Pripremila: Elena Brajković

Ožujak, 2006.

 
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

natrag