HRVATSKA

 

MEĐUŽUPANIJSKI GLOBE CENTAR KARLOVAC

 
Voditeljica:
Snježana Marković-Zoraja,prof.
OŠ Dubovac, Karlovac 
 http://os-dubovac-ka.skole.hr/globe
Primorska 9
Tel: 047416561
 Fax:047416560
e-mail:
smzoraja566@gmail.com

http://globe.blog.hr/

 

URL web stranica/blogova škola međužupanijskog GLOBE centra Karlovac

škola

url adresa

Oš Dragojla Jarnević, Karlovac

http://os-djarnevic-ka.skole.hr

OŠ Dubovac, Karlovac

http://os-dubovac-ka.skole.hr

Oš Banija, Karlovac

http://os-banija-ka.skole.h

OŠ Draganići, Draganići

http://os-draganici.skole.hr

OŠ Mahično, Mahično

http://os-mahicno.skole.hr

OŠ Barilović, Barilović

http://os-barilovic.skole.hr

OŠ P.Zrinski, Čabar

http://os-pzrinski-cabar.skole.hr

OŠ Fran Krsto Frankopan, Brod na Kupi

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/

OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko

http://os-ljbabic-jastrebarsko.skole.hr

OŠ Cetingrad, Cetingrad

http://os-cetingrad.skole.hr/

OŠ I.G.Kovačić, Duga Resa

http://os-igkovacic-dugaresa.skole.hr

SŠ Delnice, Delnice

http://ss-delnice.skole.hr

SŠ Jastrebarsko

http://ss-jastrebarsko.skole.hr

Gimnazija Karlovac, Karlovac

https://www.gimnazija-karlovac.hr

Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac

http://ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

natrag