HRVATSKA

 

DRŽAVNA SMOTRA I NATJECANJE HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA - Mali Lošinj, 21.- 23. svibnja 2007.

 
 

 PITANJA S NATJECANJA

 

KONTROLNA TOČKA 1 (K1) 

1. Uz pomoć indikator papirića izmjerite pH vrijednosti uzorka tekućine pH 11 
a)  Je li OVA tekućina (otopina) kisela ili lužnata? _____LUŽNATA_____
3 BODA
b)  Kako biste uz pomoć GLOBE protokola utvrdili radi li se o  uzorku mora ili uzorku slatke vode? _ODREĐIVANJE SALINITETA/ SLANOĆE________
3 BODA
 
2.   Voda sadrži otopljeni kisik.  Kisik u vodu dijelom ulazi iz _ATMOSFERE/ ZRAKA, a dijelom nastaje u procesu _FOTOSINTEZE/ ASIMILACIJE___ biljaka.
U svoju listu upišite riječi (pojmove) koje nedostaju.
2 BODA

 3.

a

Izmjerili ste pH vrijednost kišnice 5,5.   Je li to „kisela kiša“? 

DA    NE

b

Mjerite otopljeni kisik u rijeci. Nizvodno, odmah nakon slapova izmjerit ćete više kisika. 

DA    NE

c

Organska tvar koja se prirodno nalazi u vodi pri razgradnji stvara kisik.

DA    NE 

d

Nakon snažne i dugotrajne oborine (kiše) može doći do povećanja pH vrijednosti vode u jezeru. 

DA    NE

e

Primjenom umjetnih gnojiva u poljoprivredi, povećava se koncentracija dušika u tlu i vodi što može biti štetno za životinjske organizme u vodi.

DA    NE

U svojoj listi označite za svaku tvrdnju DA ili NE
MAKSIMALNO 5 BODOVA
 
4.
Kako smanjenje površina pod šumama (krčenje šuma) utječe na povećanje CO2 (ugljikovog dioksida) u atmosferi. 
 
MANJE JE FOTOSINTEZE PA SE CO2 NE TROŠI/ OSTAJE NEISKORIŠTEN U ATMOSFERI
3 BODA

 5.

 Slika prikazuje stvarne podatke jedne GLOBE škole.

 
 
Prikazani su nizovi izmjerenih vrijednosti za 2 parametra u fizikalno- kemijskim mjerenjima vode.
 a)    Koja bi to 2 parametra mogla biti ?
_____OTOPLJENI KISIK__  i __TEMPERATURA VODE_
2 BODA
 b)   U kakvom su međusobnom odnosu vrijednosti crvenog i zelenog grafa? Kratko opišite__________________________
 
      ŠTO JE TEMPERATURA VIŠA, MANJE SE KISIKA OTAPA
2 BODA

 

 KONTROLNA TOČKA 2 (K2)
 
 1. 1. Usporedite priložene satelitske slike otoka Biševa i pretpostavite što se dogodilo s pokrovom zemljišta od 2000. do 2003. godine. Upišite objašnjenje u listu za odgovore.
OGOLIO JE/ DIO ZEMLJIŠTA NEMA POKROV/NA 2. KARTI JE MANJE ZELENILA – KRČENJE ŠUMA
5 BODOVA
 
1. 2. Koje su moguće neposredne posljedice? Zaokružite u svojoj listi točne odgovore.
a)     povećana erozija tla (ispiranje)
b)     povećanje biološke raznolikosti
c)     povećana razina podzemne vode
d)     smanjena proizvodnja kisika
e)     povećana apsorpcija (upijanje ili vezanje) ugljikovog dioksida
5 BODOVA
 
2.  Sunčevo se zračenje na različit način apsorbira (upija) ili reflektira (odbija) na različitim vrstama zemljišnog pokrova.

Na infracrvenoj satelitskoj snimci:

A

crnom bojom prikazuju se vodene površine       

DA  NE

B

crna boja pokazuje područje gdje se veći dio zračenja reflektira 

DA  NE

C

bijela boja pokazuje područje gdje se veći dio zračenja reflektira

DA  NE

D

crvenom bojom pokazuje se golet        

DA  NE

E

travnjaci se prikazuju svijetlo crvenom (ružičastom) bojom     

DA  NE

U svojoj listi označite za svaku tvrdnju DA ili NE
5 BODOVA
 
3. Prsni promjer stabla:

A

izračunava se iz opsega         

DA  NE

B

mjeri se na visini od 1.35 m iznad površine tla                     

DA  NE

C

mjeri se u visini prsa mjeritelja

DA  NE

D

mjeri se okomito na os debla  

DA  NE

E

mjeri se samo za dominantnu vrstu drveća

DA  NE

U svojoj listi označite za svaku tvrdnju DA ili NE
5 BODOVA

 

KONTROLNA TOČKA 3 (K3) 

 1 Očitajte s nacrtanog termometra temperature zraka i upišite u svoju listu njihove vrijednosti:
      a)     Trenutačna     12 0           
b)      Minimalna       5 0
c)     Maksimalna   20 0C
6 BODOVA                                 
 
2.
A B C
Prepoznajte vrste oblaka s priloženih slika, označenih s: 
a)  CUMULONIMBUS,  b)  CONTRAILS    c) NIMBOSTRATUS
6 BODOVA                                       
 
3.  Ako iz nekog oblaka sijeva, grmi i pada tuča (sve pojave zajedno ili samo neka od njih) koji je to oblak:
a) Cirrus
b) Cumulonimbus
c) Nimbostratus
d) Contrails
2 BODA
 
4. U kišomjeru ste zatekli manju količinu skupljene oborine.
a)     Očitajte količinu oborine, izrazite je u odgovarajućim jedinicama i upišite rezultat u listu za odgovore  NEMJERLJIVO
3 BODA
 
b)     Kako glasi podatak kojeg biste u ovom slučaju poslali u GLOBE - bazu? __T____
U svoju  listu upišite traženi odgovor
3 BODA

 

KONTROLNA TOČKA 4 (K4)
 
1.     Da bismo izmjerili pH vrijednost tla, moramo ga pomiješati s:
a)     vodom iz slavine
b)     destiliranom vodom
c)     otopinom za kalibriranje
d)     kiselinom
e)     octom
2 BODA
 
 2. Prema GLOBE protokolima temperaturu tla mjerimo na dubini od:
 a) 1 cm
b) 5 cm
c) 10 cm
d) 100 cm
e) 1000 cm
3 BODA
 
 3.  Na stolu se nalaze 2 čaše s vodom, označene s A i B.
 Za koji uzorak možemo smatrati da ima veću količinu otopljenog kisika. Objasnite zašto tako mislite. ________________________           
 
BUDUĆI DA JE VODA I ČAŠAMA RAZLIČITIH TEMPERATURA, VEĆU KOLIČINU OTOPLJENOG KISIKA IMA HLADNIJA VODA (ČAŠA A)
4 BODA

 

Grafovi prikazuju višegodišnje nizove podataka o srednjoj temperaturi zraka iz 3 GLOBE škole. Gdje su te škole smještene?
Pridružite boju grafa mogućoj lokaciji:
A)Plavi graf 1. _C__sjeverna hemisfera (polutka)
B)  Crveni graf 2. _B__ južna hemisfera
C)  Zeleni graf 3. __A_ ekvatorijalni pojas
 
Slovo uz graf upišite uz odgovarajuću lokaciju u listi za odgovore.
6 BODOVA
 

 

 

Grafovi prikazuju oborine (crveno), i vlažnost tla na dubini od 10 cm (zeleno) i 90 cm (plavo)

 

 

A)A. Vlažnost tla jače varira (mijenja se) na dubini od___10 cm____
B)B. U sušnom razdoblju plići slojevi tla brže __GUBE VODU_, a dublji _SPORIJE GUBE  ili DUŽE ZADRŽAVAJU VODU___
4 BODA
 

 

KONTROLNA TOČKA 5 (K5)
 
 
  1. Želimo li utvrditi prisutnost određenih tvari u vodi, koristimo instrument komparator (komparirati znači nešto s nečim uspoređivati). Što se mjeri
     na taj način?  NITRITI, NITRATI
2 BODA
  
  1. Mjerite li kemijske parametre nekog vodenog tijela ( rijeke, jezera, potoka, mora), koliko često morate izlaziti na teren da bi vaši rezultati bili dobri pokazatelji stvarnog stanja? 
         a.      tjedno
b.      mjesečno
c.      u svakom godišnjem dobu jedan puta
d.      godišnje
2 BODA
 
    3.
a
Prozirnost vode pogoduje rastu vodenih biljaka
DA   NE
 
b
Mirne vode imaju veću prozirnost od turbulentnih voda
(koje su uzburkane i miješaju se)                                       
DA   NE
c
Maksimalna temperatura zraka može biti jednaka trenutačnoj 
DA   NE
d
pH tla može direktno utjecati na pH podzemnih voda,
izvora, površinskih tokova                                                               
DA   NE
e
Ako je podloga od topljivih stijena (vapnenca),
električna vodljivost je manja                                              
DA   NE
          MAKSIMALNO 5 BODOVA
 
 
  1. Pridružite slova uz započete rečenice s lijeve strane, pojmovima s desne
 
a) U listu biljaka fotosintezom nastaju              
b) Biljkama iz tla trebaju                                     1) _d __ugljikov dioksid
c) Fotosintezom se oslobađa                            2) _a___hranjive tvari
d) Za proces fotosinteze biljke troše                 3) _c, e__kisik         
e) Biljke noću iz okoline uzimaju                        4) _b, d___mineralne tvari i voda
            MAKSIMALNO 6 BODOVA

 

 

Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

natrag