HRVATSKA

 

ORIJENTACIJSKO GLOBE NATJECANJE  -  Analiza zadataka i rezultata

 
 
Svrha ovakvog natjecanja je međusobno ogledanje učeničkih ekipa u poznavanju i razumijevanju GLOBE sadržaja te u primjeni školskih znanja i specifičnih znanja iz programa GLOBE.
Natjecanje obuhvaća snalaženje u prostoru uz pomoć zemljovida i pronalaženje kontrolnih točaka na kojima se rješavaju zadaci.
Pravila predviđaju da se zadaci rješavaju timski (ekipe broje po 3 učenika). Ekipa dobiva zadatak tek kad svi članovi pristupe kontrolnoj točki.
Što je ekipa uigranija - što bolje međusobno surađuje, što se bolje orijentira u prostoru i što je fizički spremnija, to će brže pronaći kontrolne točke, riješiti zadatke i stići na cilj. Stoga se za konačni rezultat zbrajaju bodovi za rješenja zadataka s bodovima za postignuto vrijeme.
Ove je godine maksimalni mogući broj bodova za rješenja zadataka bio 99, a za najbolje vrijeme dobilo se 40 bodova.
S obzirom da se u zadacima ispituju specifična znanja iz programa GLOBE, koja nisu vezana uz školsko gradivo određenog razreda te da je naglasak na konceptualnom razumijevanju i primjeni znanja, zadaci su bili isti za sve učenike. Ipak su razdvojene kategorije osnovne i srednje škole.
Nekoliko članova državnog povjerenstva dostavilo je prijedloge pitanja- zadataka, a izbor zadataka, njihovu recenziju i konačno uobličenje izvršio je uži dio povjerenstva u sastavu: D. Garašić, V. Vučić, V. Kušan, J. Milković i R. Matoničkin-Kepčija.
 
Analiza zadataka:
 
Objašnjenje pojmova iz tablice:
Tip zadataka:
Zadaci su bili zatvorenog tipa (nadopunjavanje, višestruki izbor, alternativnog izbora – DA/ NE, pridruživanje). Kod takvih zadataka točan je odgovor jednoznačno predviđen. Čak i kod zadataka za nadopunjavanje, ograničen je broj formulacija koje se priznaju kao točni odgovori. Ispit je uključio 22 pitanja zatvorenog tipa.
Pitanja otvorenog tipa omogućuju različite formulacije učeničkih odgovora. Iako su mnogo zahtjevnija za ocjenjivače, ona u pravilu omogućuju ispitivanje viših razina učeničkih kognitivnih postignuća. Takvih je pitanja bilo ukupno 5.
Domena:
Pitanja mogu ispitivati kognitivnu domenu – znanje (K) i psiho-motoričku domenu –vještine PM). Ponekad je granicu tih dvaju domena teško razlučiti, jer su usko povezane. Stoga je u 3 zadatka naznačeno da se ispituju obje.
Razine učeničkih postignuća:
U kognitivnoj domeni razlikuju se razine postignuća i kreću se od reproduktivne, najniže pa do analize, sinteze i vrednovanja, koje se smatraju najvišim razinama. 
Zadaci čiste reprodukcije bili su zastupljeni u svega 5 zadataka. U 4 zadataka, reprodukcija podatka bila je povezana s višim razinama – s razumijevanjem ili primjenom. Viša razina postignuća je konceptualno razumijevanje. Takvih je zadataka bilo 8. Sljedeća viša razina je primjena. Zadataka koji ispituju razinu primjene znanja bilo je 4. Zadataka koji ispituju najviše razine postignuća (analiza, sinteza, vrednovanje) bilo je ukupno 6.

 

K 1

svrha

tip zadatka

domena

razina

bodovi

1 a

Provjera vještine i razumijevanja značenja protokola za vodu

Nadopunjavanje, zaokruživanje

PM i K

Reprodukcija

 

3

1 b

Poznavanje GLOBE protokola za vodu/ razumijevanje

Otvoreni tip

K

Primjena

 

3

2

Konceptualno razumijevanje porijekla kisika u vodi

Nadopunjavanje

K

Razumijevanje

 

2

3

Razumijevanje značenja rezultata mjerenja

Alternativni izbor - serija

K

Razumijevanje

 

5 maks.

 

4.

Razumijevanje značenja fotosinteze i procesa u biosferi, s obzirom na aktualno povećanje CO2

Otvoreni tip

 

K

Razumijevanje

2

5 a

Čitanje grafa i poznavanje odnosa temperature i otopljenog kisika;

Dodatna provjera razumijevanja prethodnog zadatka

Nadopunjavanje

K

Reprodukcija (odnos T i O2)

Razumijevanje (čitanje grafa)

2

5 b

Otvoreni tip

K

Razumijevanje

 

2

K 2

svrha

tip zadatka

domena

razina

bodovi

1.1

Provjera sposobnosti uočavanja i povezivanja

 

Otvoreni tip

K

Analiza

 

5

1.2

Provjera razumijevanja utjecaja pokrova

 

Višestruki izbor

 

K

Primjena

 

5

2

Provjera sposobnosti razumijevanja satelitske snimke

Alternativni izbor - serija

K

Konceptualno razumijevanje

5

3

Provjera poznavanja i razumijevanja protokola za biometriju

Alternativni izbor - serija

K

Reprodukcija i razumijevanje

5

K 3

svrha

tip zadatka

domena

razina

bodovi

1

Provjera poznavanja protokola za meteorološka mjerenja i vještine očitavanja termometra

 

Višestruki izbor

K

Reprodukcija  i primjena

6

2

Provjera poznavanja protokola za meteorološka mjerenja i prepoznavanja oblaka

Nadopunjavanje

K

Primjena

6

3

Provjera poznavanja protokola za meteorološka mjerenja i poznavanja značajki oblaka

Višestruki izbor

K

Reprodukcija

 

2

4.a

Provjera poznavanja protokola za meteorološka mjerenja i vještine očitavanja količine oborina

Nadopunjavanje

 

K i PM

Vrednovanje

3

4.b

Provjera poznavanja protokola za meteorološka mjerenja

Nadopunjavanje

K

Reprodukcija

3

K 4

svrha

tip zadatka

domena

razina

bodovi

 

1

Provjera poznavanja protokola za tlo

Višestruki izbor

K

Razumijevanje

2

 

2

Provjera poznavanja protokola za tlo

Višestruki izbor

K

Reprodukcija

3

 

3

Provjera koncepta odnosa otopljenog kisika i temperature vode, zaključivanje i snalaženje

Nadopunjavanje

 

K i PM

Sinteza

 

4

 

4

Provjera koncepta godišnjih doba i godišnjeg kolebanja temperatura na različitim dijelovima Zemlje/ razumijevanje podataka

Pridruživanje

 

K

Analiza

6

5.a

 

Razumijevanje značenja podataka i vještina čitanja grafa

Nadopunjavanje

 

K

Primjena

 

2

5.b

 

Nadopunjavanje

 

K

Analiza

 

K 5

svrha

tip zadatka

domena

razina

bodovi

 

1

Poznavanje protokola za mjerenja vode

Nadopunjavanje

K

Reprodukcija

2

 

2

Poznavanje protokola za mjerenja vode i logično zaključivanje

Višestruki izbor

K

Reprodukcija i razumijevanje

2

3

 

Provjera razumijevanja značenja protokola i podataka

Alternativni izbor - serija

K

Razumijevanje

 

5 max.

4

 

Provjera koncepta fotosinteze i utjecaja biljaka na sastav plinova u atmosferi

Pridruživanje

 

K

Razumijevanje

6 max.

 

5

Vještina čitanja grafa i razumijevanja prikaza

Otvoreni tip

K

Analiza

4

 natrag

 
   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

natrag na osnovnu stranicu