HRVATSKA

 
  IZVJEŠĆE SA  STRUČNOG SKUPA VODITELJA PROGRAMA GLOBE, KARLOVAC, 12. - 14. ožujka 2009.
 
 

Škola domaćin: OŠ Dubovac,

Prema sugestijama mnogih polaznika početnog i naprednih tečajeva, ovaj je skup organiziran s ciljem omogućavanja sudionicima da posvete jedan cijeli dan samo jednom od GLOBE područja (Atmosfera, Pokrov, Voda, Tlo), prema vlastitom izboru. Na taj je način bilo dovoljno vremena za učenje i uvježbavanje mjerenja, za unos podataka, raspravu o načinima poučavanja te interpretaciji podataka i izradi istraživačkih projekata. Da bi to bilo moguće, na stručnom je skupu sudjelovalo više stručnjaka - predavača, voditelja radionica i terenskog rada (Program skupa (word)). 4 su karlovačke škole ugostile 4 grupe polaznika GLOBE osposobljavanja: OŠ Dubovac, OŠ Banija, Šumarska i drvodjeljska škola te Prirodoslovna škola. Zahvaljujući njihovom gostoprimstvu svaka je grupa imala na raspolaganju računalnu učionicu, učionicu za praktičan rad, lokalitet za terenski rad u blizini škole te potporu ljubaznih domaćina. Trećeg je dana skupa organizirana poludnevna terenska nastava na stari grad Dubovac, gdje su organizirane terenske radionice. Nakon toga sudionici su, uz stručno vodstvo razgledali staru utvrdu.

 

   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

na početnu str.