HRVATSKA

 

STRUČNI SKUP ZA VODITELJE  SLAVONSKI BROD,  20. -  22. listopada. 2011.

 

 

 PROGRAM SKUPA

 

 

MODUL A

MODUL B+C

MODUL D*veterani

20. X.

Č    E    T    V    R   T    A    K

 

Okupljanje i prijave sudionika 

 

11.00 – 11.30

 

Pozdrav domaćina i organizatora, najava programa rada

 

11.30 – 12.00

 

M. Ništ: Upoznavanje sudionika i formiranje grupa za terenski rad

12.00 – 12.15

O d m o r  (i priprema za terenski rad)

 

12.15 -14.00

D. Garašić, M. Ništ, M. Grčić

Terenski rad - pokrov

 

J. Milković: ATMOSFERA  2

D. Garašić, M. Ništ, M. Grčić

Terenski rad – pokrov/ Ciklus ugljika

14.00 - 15.30

O d m o r    z a    o b j e d

15.30 – 17.00

D. Garašić, M. Ništ: Istraživanje pokrova

J. Milković i M. Grčić: ATMOSFERA  2

M. Buljan (moderator): Kriteriji vrednovanja rada škola - rasprava

17.00 – 17.15

O d m o r

17.15 – 18.30

D. Garašić, M. Ništ: Istraživanje pokrova/ fenologija

M. Grčić i J. Milković: ATMOSFERA  2

(i unos podataka)

M. Buljan (moderator): Kriteriji vrednovanja rada škola - zaključci

21. X.

P    E   T    A    K

 

 9.00 – 11.00

M. Prodanović i M. Buljan: Unos podataka za pokrov i korištenje baze podataka

B.Smojver, S. Klubička: VODA I TLO

D. Garašić i M. Grčić:

Oblikovanje istraživačkih pitanja

11.00 – 11.30

O d m o r

 

11.30 – 13.00

 

J. Milković: ATMOSFERA 1

B.Smojver, S. Klubička: VODA I TLO

D. Garašić i M. Grčić:

Oblikovanje istraživačkih pitanja

13.00 – 14.30

O d m o r   za   o b j e d

 

14.30 – 16.00

 

J. Milković: ATMOSFERA 1

 

B.Smojver, S. Klubička: VODA I TLO

 

D. Garašić i M. Grčić: Ciklus ugljika

16.00 – 16.30

O d m o r

16.30 – 18.00

J. Milković, M. Buljan, D. Garašić:

Unos atmosferskih podataka i GLOBE web stranice

B.Smojver, S. Klubička: VODA I TLO

K. Krtalić: Unos podataka: voda i tlo

M. Grčić:

Protokol površinske temperature

22. X.

S    U    B    O    T   A.

 

8.30 – 9.30

D. Garašić:

Provjera GLOBE znanja

K. Krtalić:

Korištenje GLOBE baze podataka

J, Milković, M. Grčić, B. Smojver: Istraživački projekti – razvoj projekta i uloga recenzenta

9.30 – 10.00

O d m o r  

 

10.00 – 11.15

D. Garašić: Svjetska učenička kampanja istraživanja klime Programa GLOBE

J. Milković: „Pismenost“ o klimi

11.15 – 11.30

O d m o r

11.30 – 12.30

 

Okrugli stol: Što, kako i kada mjeriti? Implementacija programa (škola, mžsv, državna razina)

M. Buljan: Izvješće o zaključcima rasprave o kriterijima vrednovanja rada škola

S. Klubička: Izvješće o projektu The Tree Rings

12.30 – 13.00

O d m o r

13.00 – 14.00

Završna rasprava i podjela potvrda o sudjelovanju

Završetak stručnog skupa

 

 

ažurirano:  23. listopada 2011

natrag