HRVATSKA

 

Smotra 2014. - PRIJEVOZ

 
 
 
Plan puta autbusa koji kreće iz LABINA na  GLOBE smotru u Trogir - 14.05.2014.   
Vođa puta :Čeda Perko    
Vrijeme Mjesto ukrcaja  Škola  Broj osoba
4:30 Labin - parkiralište kod SŠ Mate Blažine SŠ Mate Blažine Labin(4)
Član DP(1)
5
5:30 Rijeka- Vrata Jadrana  OŠ R.K. Jeretova, Opatija (5)
Prirodoslovna i grafička škola(5)
Medicinska škola u Rijeci(7)
Član DP(1)
18
9:30 Zadar- autobusni kolodvor OŠ Zadarski otoci, Zadar(5)
OŠ Šime Budinića, Zadar(4)
OŠ Valentin Klarin, Preko(4)
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar(4)
Članovi DP (2)
19
12:00h Trogir- hotel Medena UKUPNO: 42
     
Plan puta autbusa koji kreće iz ZAGREBA na  GLOBE smotru u Trogir - 14.05.2014.   
Vođa puta :Marinela Labaš    
Vrijeme Mjesto ukrcaja  Škola  Broj osoba
6:30 Zagrebački velesajam - južni (glavni) ulaz - parking Škola za medicinske  sestre Vrapče 6
    II. Gimnazija Zagreb 4
    ŽOG Sestara milosrdnica 5
    O Š  Horvati 8
    OŠ M. J. Zagorka 5
    XV gimnazija 5
    O Š T. Brezovački 4
    S Š Petrinja 4
12:00 Trogir - hotel Medena UKUPNO 41
     
Plan puta autbusa koji kreće iz SLATINE na  GLOBE smotru u Trogir - 14.05.2014.   
Vođa puta : Ružica Vujić    
Vrijeme Mjesto ukrcaja  Škola  Broj osoba
4:30 Slatina-autobusni kolodvor SŠ Marka Marulića
OŠ Eugena Kumičića
OŠ Josipa Kozarca
 
13
5:00 Virovotica-autobusni kolodvor OŠ IBM
Gimnazija
OŠ V. Nazor Vt
13
5:30 Veliki Grđevac-ispred škole OŠ Mate Lovraka 4
6:00 Daruvar-kod dvorane TŠD 5
8:00 Zagreb-kod Velesajma Državno povjerenstvo 6
13:00 Trogir- hotel Medena UKUPNO: 41
     
     
Plan puta autbusa koji kreće iz Osjeka GLOBE smotru u Trogir - 14.05.2014.  
Vođa puta: Kristina Krtalić,    
vrijeme mjesto ukrcaja škola broj osoba
14.5.2014. Osijek OŠ Antuna Mihanovića, Osijek 6
2:00 (ugibalište ispred OŠ Antuna Mihanovića, Gundulićeva 5a) Jadranka Radovančević, članica DP
    Marina Ništ, članica DP
3:15 Slavonski Brod Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod 14
(ispred željezničkog kolodvora) OŠ "Antun Mihanović", Slavonski Brod
  OŠ "Đuro Pilar", Slavonski Brod
  Ana Blagović, članica DP 
  Kristina Krtalić, članica DP
7:00 Karlovac Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac  22
(benzinska postaja PETROL, odmah na izlasku s autoceste)  OŠ Dubovac, Karlovac
  OŠ Banija, Karlovac  
do 12:00 sati Trogir    
(Hotel Medena)
    UKUPNO 42
     
Plan puta autbusa  iz smjera ČAKOVEC  na  GLOBE smotru u Trogir - 14.05.2014.   
Vođa puta : Milena Prodanović    
Vrijeme Mjesto ukrcaja  Škola  Broj osoba
4:30 Gornja Stubica (ispred škole) OŠ Matije Gupca Gornja Stubica
 
5
4:45 Zabok (autobusni kolodvor) OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok 5
5:15 Konjščina (benzinska stanica) OŠ Konjščina  5
6:15 Čakovec (parkiralište kod hotela Park) Belica
II.OŠ Čakovec
SŠ Prelog

 
12
8:00 Jastrebarsko (naplatne kućice) OŠ Ljubo Babić
OŠ Draganići
 
10
12:30 Trogir- hotel Medena UKUPNO: 37

 

Ažurirano:08.05.2014

natrag