GLOBE škole koje se pozivaju na Državnu smotru i natjecanje, Labin 2012

  


IME ŠKOLE:

MJESTO

Mentor (i)

NASLOV PROJEKTA

zajednički Z
 samostalni  J

Srednja škola Mate Blažine Labin

Labin

Mira Hrvatin i Čeda Perko

Umiru li borove šume grada Labina 2003. – 2011.?

J

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Rijeka

Irena Sabo i Marina Pavlić

Ča more va Bakru more

J

OŠ "Đuro Pilar"

Slavonski Brod

Ivan Ilišević,

Utjecaj rafinerije u Bosanskom Brodu na rijeku Savu

Z (MARelković, Davor)

OŠ Dubovac

Karlovac

Snježana Zoraja,

Jezero Luščić

J

Šumarska i drvodjeljska škola

Karlovac

Ivana Čordašev,

Studentska kampanja za istraživanje klime,Utjecaj okoline na atmoisferke parametre u zvijezdi i izvan nje

J

OŠ Banija

Karlovac

Barka Komadina,

Makrozoobentos Kupe

J

Gimnazija "Matija Mesić"

Slavonski Brod

Marina Gojković,

 

J

OŠ Konjščina

Konjščina

Konjščina

Ugljik u stablima školskog parka

J

XV.gimnazija

Zagreb

Mihaela Marceljak Ilić,

Povrtnice u našem vrtu i voda kojom ih zaljevamo

J

OŠ Ljubo Babić

Jastrebarsko

Nikolina Ribarić,

Bioraznolikost u središtu grada

J

Škola za medicinske sestre Vrapče

Zagreb

Marinela Labaš

 

 

Gimnazija Karlovac

Karlovac

Jasminka Žiža,

Mikroklima urbane sredine

J

OŠ "Matija Antun Relković"

Davor

Ivica Gelemanović,

Utjecaj rafinerije u Bosanskom Brodu na rijeku Savu

Z (Đ Pilar, Brod)

OŠ Ivane Brlić-Mažuranić

Virovitica

Jasna Razlog-Grlica 

Usporedba krajobrazne raznolikosti Virovitice i Virja

Z (Virje)

Srednja škola Petrinja

Petrinja

Šeherzada Talić,

Slap

J

OŠ Zadarski otoci

Zadar

Davor Barić,
Vesna Mujagić,

1. Vegetacijski ciklus smokve                                                                                                2. Biomasa ugljika na suhim mediteranskim travnjacima

Z (Tisno)

OŠ V. Nazor

Virovitica

Ana Tonković, Ljiljana Matulec, Vanda Viljevac

Žuti i plavi otpad

J

II.gimnazija

Zagreb

Janja Aničić,

 

 

OŠ Dragutin Tadijanović

Slavonski Brod

Maja Kocijan Lujić,

Za čistiji zrak II

Z (IGKovačić)

OŠ Petar Zrinski

Čabar

Milica Vlajinić,

Količina kiše u 2011,g.

J

Tehnička škola Daruvar

Daruvar

Sanja Klubička 

 

 

OŠ Ksavera Šandora Ksavera Gjalskog Zabok

Zabok

Zabok

 

 

OŠ Ivanke Trohar Fužine

Fužine

Jadranka Čop Bajraktaraj,
Jadranka Gecan

Dugo toplo ljeto


Z (Delnice)

OŠ MATE LOVRAKA

VELIKI GRĐEVAC

ZDENKA ŠTEFULINAC     

 

 

Osnovna škola Josipa Kozarca

Slatina

Ružica  Vujić   

 

 

OŠ prof. Franje Viktora Šignjara

Virje

Darko Herbai   

Usporedba krajobrazne raznolikosti Virovitice i Virja

Z (Virovitica)

OŠ "Antun Mihanović"

Slavonski Brod

 

 

 

OŠ "Ivan Goran Kovačić"

Slavonski Brod

Anita Hrgović,

Za čistiji zrak II

Z (DTadijanović)

OŠ Vjekoslava Kaleba

Tisno

Marija Pandža,         

1. Vegetacijski ciklus smokve                                                                                                2. Biomasa ugljika na suhim mediteranskim travnjacima

Z(Zadarski otoci)

OŠ Antuna Mihanovića

Osijek

Vesna Lerinc,

Vode grada Osijeka

J

O.Š.EUGENA KUMIČIĆA

Slatina

JASMINA KRZNARIĆ  

 

 

OŠ Belica

Belica

Belica

Ekološki otisci općine Belica i općine Nedelišće

Z

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA

Slatina

Matija Gosler  

Kamenolom Trešnjevica

J

Oš Draganići

Draganići

Alenka Bujan,

 

 

OŠ I.G.Kovačić

Duga Resa

Gordana Perharić,

Da li oblaci mogu prognozirati vrijeme

J

Oš Mahično

Karlovac

Marina Špine-Juraić,

Kvari li nam vrijeme gradska događanja

J

OŠ kraljice Jelene

Solin

Anita Čupić,

Usporedba temperatura krških rijeka Jadra i Zrmanje

J

Gimnazija Petra Preradovića

Virovitica

  Zvonko Ternjej

 

 

O.Š. Horvati

Zagreb

Suzana Delić,

MJERIMO ZAJEDNO_LEDENA EUROPA_VODA

J

OŠ Valentina Klarina

Preko

Jasminka Dubravica,

Suša 2011.

J

Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica

Zagreb

Mirjana Krpan,

Hladni i topli dani

J

OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

Opatija

Dragica Rade

Kratkoročna prognoza vremena promatranjem oblaka

J

OŠ Maije Gupca Gornja Stubica

Gornja Stubica

Gornja Stubica

 

 

SŠ Delnice

Delnice

Miroslav Grgur,

Je li pitka voda pitka

J

Srednja škola Prelog

Prelog

Prelog

Usporedba količine dušika u pritocima Drave

J

Medicinska škola u Rijeci

Rijeka

Tatjana Holjević

Analiza kakvoće vode u donjem toku vodotoka Rječine

J

OŠ Ivana Gorana Kovačića Delnice

Delnice

Jadranka Čop Bajraktaraj

Dugo toplo ljeto


Z (Fužine)

O.Š.M.J.Zagorka

Zagreb

Lidija Žišković,

Koliko dobro mjerimo?

J

II OŠ Čakovec

Čakovec

Čakovec

GLOBE-moja-tvoja-naša budućnost

J

OŠ VOĆIN

Voćin

Martina Vukičević     

 

 

OŠ Ljudevit Gaj Krapina

Krapina

Krapina

 

 


natrag