HRVATSKA

 

SMOTRE I NATJECANJA HRVATSKIH GLOBE  ŠKOLA - Čakovec,  11. do 13.  svibnja 2011.

 
Orijentacijsko GLOBE natjecanje
 
  Uključuje natjecanje tročlanih učeničkih ekipa na orijentacijskoj stazi, uz rješavanje zadataka iz sadržaja Programa GLOBE. Uspjeh ekipe na natjecanju ovisit će o snalaženju u prostoru uz pomoć plana (zemljovida) orijentacijskog područja, o poznavanju i razumijevanju protokola osnovnih mjerenja i opažanja u Programu GLOBE te razumijevanju značenja rezultata mjerenja. Rezultat svake ekipe izračunava se zbrajanjem osvojenih bodova za točne odgovore i za brzinu prolaska staze. Omjer bodova koje je moguće osvojiti za točno riješene zadatke u odnosu na ostvarenu brzinu prolaska staze je 4 : 1 , odnosno 80% za znanje, a 20% za brzinu.

Svi sudionici državne smotre i natjecanja hrvatskih GLOBE škola dobivaju pohvalnice za sudjelovanje. Posebne pohvalnice, dodjeljuju se školama koje su ostvarile iznimne rezultate u provedbi programa GLOBE tijekom protekle godine dana.
Diplome se dodjeljuju školama čiji su projekti ocijenjeni kao iznimno uspješni. O tome odluku donose ocjenjivačka povjerenstva, sastavljena od članova državnoga povjerenstva. U sastav ocjenjivačkih povjerenstava, državno povjerenstvo može po potrebi uključiti i dodatne članove – stručnjake odgovarajućih profila te nastavnike s iskustvom u izradi projekata. Ovisno o broju prijavljenih projekata, njihovo se predstavljanje organizira usporedno u 3 do 4 grupe. U radu pojedinog ocjenjivačkog povjerenstva ne mogu sudjelovati nastavnici čiji učenici predstavljaju projekt u istoj grupi.
Diplome se dodjeljuju učenicima koji osvoje prva tri mjesta na orijentacijskom natjecanju u kategoriji osnovnih i u kategoriji srednjih škola te školama koje oni predstavljaju.
Zahvalnice se dodjeljuju mentorima, članovima državnoga i ocjenjivačkih povjerenstava te zaslužnim suradnicima, partnerima i sponzorima.
 
   

 natrag