POZVANE ŠKOLE ZA DRŽAVNU SMOTRU  i NATJECANJE HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA 2010.
Prijava za sudjelovanje 

Škola, mjesto
OŠ Bedekovčina, Bedekovčina
OŠ Belica, Belica
OŠ P.Zrinski, Čabar                                    
II. osnovna škola Čakovec, Čakovec
Tehnička škola Daruvar
OŠ "Matija Antun Relković", Davor
SŠ Delnice, Delnice                                   
OŠ I. G. Kovačića, Delnice
OŠ Draganići, Draganići                            
OŠ I.G.Kovačića, Duga Resa                    
OŠ M.Gupca, Gornja Stubica
OŠ Dubovac, Karlovac                               
OŠ Banija, Karlovac                                    
OŠ Mahično, Karlovac                                
Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac  
OŠ Dragojla Jarnević, Karlovac                
OŠ Konjščina, Konjščina
Srednja škola Mate Blažine, Labin
OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj
OŠ Nedelišće, Nedelišće
OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“, Opatija
OŠ Antuna Mihanovića, Osijek
Srednja škola Petrinja, Petrinja 
OŠ Valentina Klarina, Preko
Srednja škola Prelog, Prelog
Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka
Medicinska škola u Rijeci, Rijeka
OŠ "Ivan Mažuranić", Sibinj
OŠ Josipa Kozarca, Slatina
OŠ Eugena Kumičića, Slatina
0Š "Đuro Pilar", Slavonski Brod
OŠ "Antun Mihanović", Slavonski Brod
OŠ "Dragutin Tadijanović", Slavonski Brod
Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod
OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod
OŠ Sokolovac, Sokolovac
OŠ kraljice Jelene, Solin
OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno
Medicinska škola Varaždin, Varaždin
OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac
OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje
OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Virovitica
Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica
OŠ Vladimira Nazora, Virovitica
OŠ Voćin, Voćin
OŠ K.Š.Gjalskog, Zabok
OŠ Zadarski otoci, Zadar
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Zadar
II. gimnazija, Zagreb
Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb
OŠ Horvati, Zagreb
OŠ M. J. Zagorke, Zagreb

na početnu stranicu