HRVATSKA

 

SMOTRE I NATJECANJA HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA - Zadar,  13. do 15. svibnja 2013.

 
 
 

NAGRAĐENI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 

Škola

Učenici

Naslov projekta

Mentori

Sekcija

Zajednički projekt:

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Delnice

OŠ Ivanke Trohar, Fužine                     

Katarina Miler, Stjepan Divović, Alen Dedić, Stela Pleša

Vida Zlatić, Klara Pavletić,

Tomislav Budiselić, Mia Radošević

 

Jesen 2012.

Jadranka Čop Bajraktaraj

Jadranka Gecan

 

 

ATMOSFERA

Zajednički projekt:

OŠ „Matija Antun Relković“, Davor

OŠ „Đuro Pilar“, Slavonski Brod

Klementina Olić,

Gabrijela Marjanović,

Marija Tankosić,

Leia Smiljanić, Lea Basić,

Katarina Kolaković

 

Tko koga grije, zrak tlo ili tlo zrak?

 

Ivica Gelemanović

Ivan Ilišević

 

 

Medicinska škola u Rijeci

Dina Bolkovac, Pegi Pavletić, Megi Pavletić, Matilda Car

Kvaliteta vode Mrtvog kanala i mogućnosti revitalizacije

 

Tatjana Holjević

 

VODA

 

OŠ „Ljudevit Gaj“, Krapina

Timon Spiegl, Ema Rukav,

Lara Vidović

 

Otopljeni kisik u Krapinčici

Ružica Novak

Miljenka Hršak

 

OŠ Šime Budinića, Zadar

Madalena Smoljan,

 Andrijana Lukić,  

Lora Surić

 

Temperatura tla u gradu Zadru

 

Zrinka Klarin

 

 

TLO

Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Daniel Zdelarec, Leon Jurjević,

Lino Smilović

 

Odraz tla u mirisu ružmarina

Marina Pavlić

Irena Sabo

 

Srednja škola Mate Blažine, Labin

Silvia Milevoj,

Arian Agušaj,

Nino Franković

Mahovine kao bioindikatori onečišćenja zraka „MOSS BAGS METODA“

 

Mira Hrvatin

Čeda Perko

 

 

POKROV

 

Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

Filip Matijašec, Mislav Buva, Renato Vraneković,

Katarina Dujmović

 

Govore li godovi o ljudima?

 

Ira Beck

Marinela Labaš

 

Ažurirano:16.05.2013

natrag