Smotra hrvatskih GLOBE škola 2010.

 
 preuzimanje (Download) potpunog dokumenta u doc formatu
 
OBRAZAC ZA PRIJAVU NACRTA PROJEKTA
 

Podaci o školi

Škola

 

osnovna o                                 srednja  o

Naziv škole

 

 

Mjesto

 

 

 

Poštanski broj

 

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

e-mail

 

 

Web stranica škole

 

Podaci o projektu

Naziv projekta

 

 

mentor /ime i prezime /

dodajte redova koliko je potrebno

 

 

autor /ime i prezime učenika , razred/

 

 

autor /ime i prezime učenika , razred/

 

 

autor/ime i prezime učenika , razred/

 

 

autor/ime i prezime učenika , razred/ po potrebi dodajte redove

 

 

Ime i prezime osobe za kontakt,

 

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

 

e-mail

 

 

 


 

Potrebno je jednoobrazno i jasnog imenovati dokument koji sadrži Nacrt projekta.
U nazivu dokumenta ne smije biti dijakritika (Č,Ž, Š, Đ), a treba sadržavati sljedeće:
Nacrt_skraceni naziv skole_skraceni naziv projekta.doc


 

 

NACRT / KRATKI OPIS PROJEKTA  - Upute

 
(do 3 stranice)
 
 Nacrt  (prvi kratki opis projekta) obuhvaća do 3 kartice teksta. Izrađuje se kao Word dokument (Word 2003, font New Times Roman 12). Potrebno je objasniti cilj i svrhu projekta (uključujući istraživačko pitanje i hipotezu), opisuje se ideja rada, metode i plan istraživanja te navode raspoloživi podaci u obliku tablica ili grafikona. S obzirom da u ovoj fazi istraživanje često još nije dovršeno, valja navesti  i podatke koji su još potrebni za dovršenje rada, odnosno podatke koji će se prikupiti do kraja istraživanja.  
Nacrt projekta, za razliku od konačnog opisa projekta  NE sadrži: slike (fotografije), niti popis literature.
 
Sve UPUTE – tekst označen zelenom i crvenom bojom izbrišite prije predaje sažetka.
 
1. Istraživačka pitanja/ Hipoteze (Ukratko navedite pitanja koja su vas potakla na istraživanje problema kojim se bavite u projektu. Naznačite što vas je navelo da postavite upravo ta pitanja. Oblikujte hipotezu)
 
 
2. Metode istraživanja (Opišite koji ste pristup i metode primijenili analizirajući svoje podatke i navedite matematičke postupke koje ste koristili. Navedite koje ste GLOBE podatke ili protokole primijenili i obrazložite zašto.)
 
 
3. Prikaz podataka (Ovdje dajete prikaz do sada prikupljenih podataka u obliku tablica ili grafikona, ali bez fotografija ili slika. Kratko opišite prikupljene podatke te navedite koji vam podaci još nedostaju, odnosno koje podatke još očekujete da ćete prikupiti do kraja istraživanja. Opišite raspon vašeg istraživanja (primjerice: vremenski period, područje, osobitosti odabranih mjernih mjesta – postaja, broj prikupljenih uzoraka…). Svakako navedite izvor za podatke koje niste sami prikupili.)
 
 
4. Zaključci (Navodite glavne zaključke do kojih ste došli istražujući postavljena pitanja. Objasnite kako ste izveli zaključke na temelju metode koju ste koristili i provedene analize podataka. Upozorite na dvojbenost ili nedostatnost podataka, ukoliko postoji, i raspravite razloge. Ukoliko prosudite potrebnim, možete čak prikazati i eventualne nedostatke u analizi, te navesti prijedlog kako bi se ona mogla poboljšati. Ukoliko vam nedostaje još podataka da biste išta mogli zaključiti, i to navedite.)
  
 
Ne zaboravite kontaktirati recenzenta kojeg vam dodjeljuje državno povjerenstvo! Uloga recenzenta je pomoći vam da što kvalitetnije dovršite vaš rad !

  Nakon kontaktiranja recenzenta, vaš će se opis projekta vjerojatno mijenjati, a dovršeni će projekt vjerojatno sadržavati dodatne podatke i njihove prikaze (tablice i grafikone),  raspravu te popis korištene literature.  Stoga konačni Opis projekta može sadržavati do 6 stranica teksta, uključujući tablice i grafikone.

O tome je li rad dovršen i spreman za publiciranje odlučuje recenzent, koji takvu, konačnu verziju Opisa projekta šalje web administratoru, radi objavljivanja na hrvatskoj internetskoj stranici Programa GLOBE.

 
 

 

na početnu stranicu