PROJEKT THE TREE RINGS

   


više fotografija

Od 5. do 8. listopada 2011. u Baški, otok Krk, pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje održana je konferencija međunarodnog projekta The Tree Rings.

Projekt, koji financira norveška vlada okupio je osamdesetak nastavnika i ravnatelja iz hrvatskih, čeških i norveških škola s ciljem dogovora o daljnjoj međusobnoj suradnji. Polazište za suradnju su zajednički istraživački projekti parova škola u okviru Svjetske učeničke kampanje istraživanja klime, koju pokreće Program GLOBE u razdoblju od 2011. do 2013. godine.

Sudionici konferencije upoznali su metodologiju istraživanja godova drveća, s ciljem utvrđivanja tragova različitih klimatskih razdoblja u pojedinom području. Suradnja učenika, učitelja i znanstvenika na temi dendroklimatologije i dendrokronologije bit će poticaj za primjenu istraživačkog pristupa poučavanju te za povezivanje sadržaja i vještina različitih nastavnih predmeta i predmetnih područja. Osim prirodoslovnih predmeta i geografije u realizaciju projekta bit će logično uključiti i nastavu stranog jezika, a suradnja sa školom iz druge zemlje može potaknuti uspostavljanje mnogo šireg raspona međupredmetnih korelacija i dublje integriranje ovog projekta u školski kurikulum. 

U projekt je krenulo 12 parova škola – twin-schools (škola blizanaca), od čega je 8 hrvatskih škola, 10 norveških i 6 čeških.

Hrvatske su škole uključene u projekt na temelju višegodišnjeg sudjelovanja u provedbi Programa GLOBE i to su: Tehnička škola iz Daruvara, Srednja škola Prelog, Škola za medicinske sestre Vrapče-Zagreb, Privatna klasična gimnazija iz Zagreba, Šumarska i drvodjeljska škola iz Karlovca, Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola iz Zadra, Prirodoslovna i grafička škola iz Rijeke te Srednja škola Mate Blažine iz Labina.

Koordinator projekta za hrvatske škole
mr. sc. Diana Garašić

ažurirano: 14.10.2011

 

                                                                          natrag na početnu  stranicu