Stručni skup za voditelje programa GLOBE, 21. do 23. ožujka 2010., Sv. Đurđ i Ludbreg

Okvirni program rada i upute za autore radova za Simpozij „GLOBE u nastavi“

Teme skupa:

1.       Istraživački pristup u nastavi prirodoslovlja i korištenje GLOBE protokola (22. ožujka – 8 sati)

2.       GLOBE u funkciji unapređivanja nastave i cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada – iskustva iz prakse (23. ožujka – 4 sata)

 
Razrada po danima:

 Nedjelja, 21. III. – poslije podne. Fakultativni program:

Ludbreg, centar svijeta (stručno vođenje domaćina)
Svečano otvaranje skupa

Ponedjeljak, 22. III. – cijeli se dan posvećuje problemski orijentiranoj nastavi, odnosno istraživanju uz
pomoć GLOBE protokola te sređivanju i interpretiranju podataka.
Ovoga puta cilj nije učenje protokola, već primjena protokola u istraživanju. Grupe će biti šarolikog sastava u smislu stupnja obuke pa se očekuje da će veterani pomoći stručnim voditeljima u tumačenju i primjeni protokola.

Utorak, 23. III. – (pola dana) posvećujemo iskustvima iz prakse – Simpozij: GLOBE u nastavi
Uvijek je zanimljiva i korisna razmjena ideja i iskustava među nastavnicima, no rjeđe se razgovara o učinkovitosti konkretnih modela poučavanja, odnosno o modifikacijama i finesama ustaljenih modela koje su se pokazale uspješnima. Rezultat ovog simpozija trebao bi dati prilog, ali i novu dimenziju naslovu izbornika naše web-stranice: GLOBE u nastavi.
Program kao što je GLOBE treba imati argumentirano opravdanje na raznim razinama provedbe (školska, državna, međunarodna) pa se stoga na svim razinama njegove provedbe očekuje sustavna evaluacija. Sustavno unapređivanje moguće je i temelji se na sustavnoj evaluaciji, kako na razini škole, tako i na razini države te na međunarodnoj razini.  Evaluacija se može usmjeriti na različite aspekte provedbe programa, no ono što nas zasigurno i uvijek ponovno zanima je :

1.       Pridonosi li, kako i koliko GLOBE unapređivanju nastave?

2.       Na koji se način složeni prirodoslovni koncepti u okviru GLOBE sadržaja najučinkovitije objašnjavaju učenicima?

Očekuju se prezentacije sudionika, koje će na vrlo konkretnim primjerima dati prilog odgovorima na jedno ili oba navedena pitanja.

 Prezentacije smiju trajati 10 – 15'.  Pisani sažetak prezentacije treba dostaviti koordinatorici radi objavljivanja na internetskoj stranici Programa GLOBE, gdje će poslužiti kao dokaz i ilustracija aktivnosti Programa i škola te svakako u svrhu razmjene iskustava iz prakse. U prijavi prezentacije treba navesti bavi li se autor pretežito prvim ili drugim pitanjem, na koji će se način dobiti dvije osnovne kategorije izlaganja (radi eventualno potrebne podjele izlaganja u 2 sekcije).  Prezentacija treba predstaviti što konkretniji primjer ostvarivanja programa GLOBE pri čemu se naglasak može staviti više na evaluaciju (1. pitanje) ili na metodičke i organizacijske komponente (2. pitanje).

Potrebno je naglasiti da se NE očekuje prezentacija rada škole – to prikazujemo na međužupanijskoj i državnoj smotri. Ovom bismo prilikom trebali pokazati jedni drugima ponajprije KAKO radimo i na temelju čega smatramo da je to dobro (ili nije)! Kao orijentacija ili vodič sudionicima u izradi prezentacija može poslužiti sljedeća razrada naša dva osnovna pitanja. Prezentacija ne mora odgovoriti na sva navedena potpitanja – može se posvetiti jednome ili dati pregled rada s osvrtom na više potpitanja.

 
1.       Pridonosi li, kako i koliko GLOBE unapređivanju nastave?

a.       Koji su pokazatelji doprinosa kvaliteti rada škole vidljivi na razini škole? Zašto mislite (i slažu li se ostali u školi) da je GLOBE pridonio kvaliteti škole?

b.      Vidi li se unapređenje rada ili učeničkih postignuća u određenim predmetima ili predmetnim područjima? Što konkretno? Koji su pokazatelji?

c.       Primjenjujete li nešto iz GLOBE-a u svojem predmetu, svojem svakodnevnom radu sa svojom cijelom populacijom učenika? Što konkretno? S kakvim rezultatima?

d.      Primjećujete li viši stupanj razumijevanja, sposobnosti povezivanja i primjene znanja, viši stupanj proceduralnih znanja, viši stupanj praktičnih ili kognitivnih vještina kod GLOBE učenika? Možete li na temelju praćenja učenika tijekom više godina zaključiti u kojim aspektima upravo GLOBE povećava učenička postignuća?

e.      Možete li predložiti malo, interno (AKCIJSKO) istraživanje kojim biste utvrdili ima li razlika u pojedinim aspektima postignuća GLOBE učenika prema ostatku populacije? Pri tome treba biti oprezan i razlučiti inicijalno stanje postignuća od postignuća mjerenih nakon sudjelovanja u GLOBE programu, uz isključivanje drugih čimbenika koji su mogli djelovati na razvoj postignuća.

 

2.       Na koji se način složeni prirodoslovni koncepti najučinkovitije objašnjavaju učenicima?

 a.       Prezentirajte svoj konkretni metodički predložak za poučavanje o nekom složenom konceptu iz GLOBE sadržaja. Sigurno će ostalim sudionicima biti zanimljivo čuti novu ideju ili potvrditi uspješnost svojeg sličnog pristupa (neka vas ne opterećuje da trebate predstaviti nešto NOVO – uopće je malo posve novih stvari, ali uvijek ima netko kome će vaš pristup biti nov i zanimljiv).  

b.      Što je učenicima najteže razumjeti i kako prevladati taj problem? Koja su se iskustva pokazala dobra, a koja baš i nisu?

c.       Savladavaju li svi vaši učenici GLOBE grupe sve sadržaje ili samo one uz mjerenja za koja su zaduženi? Dobre i loše strane takvog pristupa?

d.      Poučavanje vršnjaka – primjenjuje li se i s kakvim uspjehom? Za koje je sadržaje dobro, za koje nije?

e.      Uključujete li kolege učitelje/ nastavnike koji nisu Globovci za tumačenje složenih koncepata? Kojih? Kako to organizirate?

 
Zbog potrebe pravodobne organizacije vremena u programu rada i odgovarajućeg prostora, izlaganje je nužno prijaviti koordinatorici najkasnije do 10 ožujka 2010.

Izlaganje prijavljujete slanjem sažetka (što je svakako poželjno), ali zbog kratkoće vremena prihvatit ćemo i samu najavu naslova izlaganja.

Do 10. ožujka se produžava i rok za prijave sudjelovanja.

natrag