Izvadak iz Kataloga stručnih skupova AZOO

Predmetno područje

Projekti – Program GLOBE

Voditelj programa

(ime i prezime, ustanova, telefon, e-mail)

mr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica, AZOO Zagreb

01 2785 020

diana.garasic@azoo.hr

Program / tema stručnog skupa

 

Integrativni pristup poučavanju prirodoslovnih sadržaja

-          složeniji protokoli za istraživanje vode, tla, atmosfere te za daljinsko istraživanje

-          savjetovanje o integriranju GLOBE sadržaja u nastavu i učinkovitim načinima poučavanja prirodoslovnih koncepata

Razina i vrsta stručnog skupa

 

– državna, dvodnevni stručni skup

Namjena programa (ciljna skupina, županija)

 

– za učitelje i nastavnike različitih struka, sa završenim početnim modulom obuke za Program GLOBE

– sve županije

Mjesto održavanja (adresa)

Datum i vrijeme održavanja stručnog skupa

Trajanje programa

OŠ Sveti Đurđ, Ludbreg, Cvjetna ulica 4

22. i 23. ožujka 2010., početak u 9 sati

 

16 sati

Rok prijave

Prijavu za sudjelovanje poslati na e-mail

do 1. ožujka 2010.

diana.garasic@azoo.hr

 

Predavači

 

dr. sc. Renata Matoničkin-Kepčija, dr. sc. Vladimir Kušan, mr. sc. Janja Milković, mr. sc. Marina Grčić, Sanja Klubička, dipl. ing., mr. sc. Diana Garašić, Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

 

Učitelji i nastavnici će:

– upoznati i primijeniti protokole za složenija mjerenja u području atmosfere, vode, tla

– steći uvid u mogućnosti interpretacije satelitskih snimaka za istraživanje pokrova

– predstaviti i analizirati primjenu sadržaja Programa GLOBE u nastavi te načine poučavanja koje koriste u radu s učenicima

Metode poučavanja

Oblici rada

 

– interaktivna predavanja, radionice

– frontalni rad i grupni rad, kratka izlaganja sudionika

Vrednovanje

 

Obrazac za vrednovanje stručnog skupa i obrazac za samovrednovanje

Potvrđivanje sudjelovanja

 

Potvrda o sudjelovanju na stručnom skupu s navedenim trajanjem programa (AZOO)

Broj polaznika

 

70

Napomena

 

Detaljniji opis programa rada, s informacijama o mogućnostima smještaja u Ludbregu te upute za izradu i prijavljivanje prezentacija sudionika, objavit će se naknadno na e-adresi: http://public.carnet.hr/globe

natrag