DRUGI SUSRET HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA OPATIJA
OŠ Rikarda Katalenića Jeretova 28. - 30. lipnja 1999.

CILJ SUSTRETA:
Cilj okupljanja predstavnika hrvatskih GLOBE škola je razmjena iskustava o ostvarivanju programa, poticanje istraživačkog pristupa i suvremenih oblika učenja, pronalaženje novih puteva suradnje te međusobno upoznavanje i zbližavanje.

TKO SU SUDIONICI SUSRETA?
Na temelju pristiglih prijava škola Državno povjerenstvo za provedbu susreta potvrdit će sudionike, a zatim pismeno o tome obavijestiti škole. Svaka od odabranih škola može sudjelovati s tri učenika u pratnji jednog nastavnika-voditelja.
Sudjelovanje na državnom susretu GLOBE škola, za izabrane predstavnike pojedine škole treba biti nagrada i poticaj.
Na susretu se ponajprije trebaju predstaviti škole koje program aktivno ostvaruju.
Usprkos tome što su neke škole uslijed različitih, često tehničkih ili kadrovskih problema privremeno posustale u prikupljanju podataka, ostavlja se i njima mogučnost sudjelovanja na susretu, ukoliko ostvaruju zanimljive aktivnosti u vezi s programom GLOBE ili je on uklopljen u cjeloviti školski projekt za okoliš. Državno će povjerenstvo na temelju kratkog opisa - sažetka prezentacije, kojeg treba priložiti prijavi škole, prosuditi o opravdanosti nastupa i te škole na državnom susretu.

PREDSTAVLJANJE RADA ŠKOLA
Kod predstavljanja rada škole treba voditi računa o sadržaju koji je specifičan za školu i koji će ostalim sudionicima biti zanimljiv. Primjerice:
- koji se podaci prikupljaju i koliko dugo?
- kako je program organiziran
- koliko je učenika i nastavnika obuhvaćeno?
- kako se cijela škola uključuje i ostvaruje li se suradnja s čimbenicima izvan škole?
- koji se dijelovi GLOBE programa uklapaju u redovitu nastavu?
- jesu li ostvareni kontakti s drugim GLOBE školama u domovini ili u svijetu?
- je li ostvarivanje programa GLOBE potaklo istraživačke ili druge projekte u školi?
U programu GLOBE posebna se pozornost posvečuje korištenju baze podataka i uvođenju učenika u samostalnu provedbu istraživačkih projekata, koji se temelje na analizi i usporedbi podataka iz GLOBE baze. Ti podaci, odnosno vlastita baza podataka mogu biti poticaj za provedbu dodatnog terenskog istraživanja, odnosno poticaj za suradnju s drugim partnerima (školama, gospodarskim tvrtkama, institucijama ili upravom). Takav se školski projekt oslanja na program GLOBE ili je njime potaknut, a neposredno je u funkciji odgoja i obrazovanja za okoliš, provođenja aktivnosti zaštite okoliša, odnosno podizanja ekološke svijesti na razini lokalne zajednice.
Škole koje žele predstaviti svoj projekt vezan uz GLOBE, koje koriste bazu podataka za vlastita dodatna istraivanja, koje provode dodatna mjerenja i opažanja, koje prate i interpretiraju posebno jedan ili kombinaciju više segmenata programa GLOBE, moći će svoj rad predstaviti u posebno dodijeljenom 10-minutnom terminu, koji će biti određen u vremenu za prezentacije projekata.
Molimo vas stoga da sažetak takve prezentacije - od najviše 1 kartice teksta, uz opis potrebnih tehničkih uvjeta (računalo, video, grafoskop, dijaprojektor) dostavite uz vašu prijavu, najkasnije do 5. lipnja 1999. na adresu koordinatora. Na temelju vašeg podneska Državno će povjerenstvo prosuditi o potrebi dodjeljivanja posebnog termina za vašu prezentaciju ili je ona moguća u sklopu prezentacije rada vaše škole.

NAČIN PREDSTAVLJANJA ŠKOLA:

NATJECANJE GLOBE ŠKOLA
Natjecanje na susretu GLOBE kola je prijateljsko nadmetanje u spretnosti i poznavanju GLOBE vještina. Svrha mu je učenje kroz igru, timski rad te druženje i zabava.
Tročlane školske ekipe natjecat će se u dvije kategorije - osnovne i srednje škole.
Na orijentacijskoj stazi ekipe će uz pomoć zemljovida i kompasa pronaći kontrolne točke i riješiti zadatke vezane uz GLOBE mjerenja (biologija i biometrija, atmosferska mjerenja, fizikalno-kemijska mjerenja vode - pH, količina kisika, temperatura, alkalitet, salinitet), te uz poznavanje GLOBE web stranica.
Ekipe će se prijavljivati za natjecanje uoči njegovog održavanja.
MOLIMO DA SVAKA EKIPA DONESE VLASTITI KOMPAS!!!!

RADIONICE I PREDAVANJA
Tijekom susreta održat će se stručna predavanja, a učenici i nastavnici će moći sudjelovati u bar dvije radionice. Teme radionica bit će voda, biologija i biometrija, daljinsko istraživanje i određivanje tipa pokrova.

PRIJAVE I SMJETAJ SUDIONIKA
Prijave za Drugi susret hrvatskih GLOBE škola treba poslati na adresu koordinatora:
Zavod za unapređenje školstva
10000 ZAGREB
Badalićeva 24
n/r Diane Garašić

faks: 01 38 20 239, najkasnije do 5. lipnja. Sudionici iz škola pozvanih na susret na temelju pristiglih prijava, bit će smješteni o trošku organizatora u hotelu Imperijal u Opatiji. Smještaj je predviđen u dvo- i tro-krevetnim sobama. Podrobnije obavijesti bit će dostavljene uz konačni poziv sudionicima, najkasnije do 15. lipnja 1999.